Fremhevet bilde

Arrangement:

KLIENTEN, DEN STØRSTE TRUSSELEN I DAGENS BRUKERLANDSKAP

Onsdag 25. november inviterer Serit i samarbeid med Watchcom til webinar om sikkerhet og digital samhandling i skyen. Webinaret starter kl 09:00 og avsluttes ca. kl 10:30. Meld deg på i dag for å være sikret deltakelse.

Webinaret passer for deg enten du jobber i en stor, liten, offentlig eller privat bedrift. Vi vil presentere både proaktive og reaktive sikkerhetsmekanismer som vil hjelpe deg å skape en sikrere digital hverdag. I tillegg kjører vi demo av noen samhandlingsløsninger vi har utviklet sammen med våre kunder. Presentasjonene vil passe alle som er interessert i teknologi enten du er IT-konsulent, leder eller bruker av IT-tjenester.

Svein-Ivar Simonsen fra Serit Tromsø vil fortelle deg om utfordringer knyttet til klientsikkerhet og brukerhverdagen.

Tommy Bergman fra Watchcom vil gi et innblikk i proaktive sikkerhetsløsninger som gjør deg bedre rustet til å være i forkant av trusselbildet.

Gaute Monsen fra Serit Tromsø skal presentere utvalgte løsninger innenfor sikker dokumenthåndtering, intranett, servicedesk og bildesky som han har utviklet i samarbeid med våre kunder.

Det vil være mulighet for å stille spørsmål i chatboks underveis i webinaret som vil besvares fortløpende eller i plenum etter endt presentasjon.

Arrangementet er gratis og foregår over Microsoft Teams. Det vil være begrenset med plasser, så her er det først til mølla. Frist for påmelding er mandag 23.november, eller til maks antall dektakere. De påmeldte vil få tilsendt en link i god tid før webinaret finner sted.

Tid: Beskrivelse:

09:00-09:05 Velkommen ved Svenn Hanssen, daglig leder Serit Tromsø

09:05-09:20 Utfordringer knyttet til klientsikkerhet og brukerhverdagen
ved Svein-Ivar Simonsen, Serit Tromsø

09:20-09:50 Proaktive sikkerhetsløsninger ved Tommy Bergman,
Watchcom

09:50-10:15 Demo av SharePoint-løsninger i Microsoft 365 ved Gaute
Monsen
, Serit Tromsø

10:15-                   Åpen spørsmålsrunde