Fremhevet bilde

Arrangement:

SERIT DIGIVENT – NASJONAL SIKKERHETSMÅNED 2020

Nasjonal sikkerhetsmåned – viktigere enn noensinne

Uten forvarsel snudde koronaviruset opp ned på svært mange nordmenns digitale hverdag. De cyberkriminelle var lynraske med å gripe mulighetene som hjemmekontor, frykt og generell usikkerhet skapte. I følge Norsis rapport ble 15 % av oss ble utsatt for koronarelaterte svindelforsøk bare i løpet av de første ukene av denne perioden. Ulike typer e-postsvindler er den vanligste trusselen i dag. Det er gjerne brukerne som bli ansett som svakeste ledd. Altfor ofte hører vi om bedrifter, lokale og nasjonale, som blir frastjålet brukernavn og passord eller der data blir låst ned mot løsepenger.

Derfor er årets Nasjonal Sikkerhetsmåned et viktigere arrangement enn noensinne.  Årets kampanje vil understreke viktigheten av den enkelte ansattes kompetanse og bidra til at virksomheter og samfunnet for øvrig holdes trygt. 

Det er stort behov for kompetansebygging på IT-sikkerhet og derfor gleder det oss at vi har fått tak i Kristian Hyllestad, Seniorrådgiver fra Forsvarsbygg til å bidra for å sette ting i perspektiv som gjør at vi blir enda mer oppmerksomme fremover. Kristian er i dag sikkerhetsleder ved et av regionens største utbyggingsprosjekter.

Hans innlegg “Integritet og insidetrussel” samsvarer med Forsvarsbyggs kjerneverdier; tillit, ansvar, innsikt og integritet. Dette er et innlegg for alle nivåer og passer for alle sammen som bruker, har brukt eller skal bruke en datamaskin.

Daglig leder i Serit Hålogaland, Eirik Berg vil fortelle kort om lokale angrep vi stadig ser, samt forklare hva Serit kan bidra med for å bidra før og etter et eventuelt angrep.

Serit har samarbeidet med Norsis– Norsk senter for informasjonssikring som er arrangør av Nasjonal sikkerhetsmåned 2020. 

Vi tilbyr en gratis Digivent 15.10 fra kl 09:00 til 10:00. Dette vil passe for alle i din bedrift og er verdt å ta seg tiden til, påmelding her!

Om foredragsholdere:

Kristian Hyllestad-Seniorrådgiver Forsvarsbygg

En av regionens dyktigste og mest engasjerte sikkerhetseksperter ansatt ved
Forsvarsbygg. Jobber i dag på et av regionens største utbyggingsprosjekter som
sikkerhetsleder. Forsvarsbygg har landets fremste kompetanse innen objektsikkerhet
og hjelper å sikre verdier mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag.
Kristian Hyllestad har også en mangeårig karriere fra Forsvaret, og har spesielt
jobbet med forebyggende sikkerhetskultur. Han har hatt sikkerhetsansvaret
på Bakgården musikkfestival i Harstad over mange år nå med god kontroll
og proaktiv sikkerhetsstyring. 

Eirik Berg- Daglig Leder Serit Hålogaland

Jobber til daglig med digitaliseringsprosjekter og IT strategi der sikkerhet er en av de viktigste forutsetningene for å kunne lykkes.
Han tilbyr kunder sikkerhetsgjennomgang og har har nå hatt en rekke foredrag om IT sikkerhet og sikkerhetskultur.
Eirik mener det er viktig at ledere kjenner til og forstår hvordan medarbeiderne forholder seg til digitaliseringen og digitale trusler. Slik at de ansatte kan være motstandsdyktige mot trusler, samtidig som de gjør sikre valg når de bruker virksomhetens datasystemer.
Da lykkes de med sikkerhetsarbeidet.

Vil du lære mer om IT sikkerhet?

Alle deltagere vil etter gjennomføring få tilbud om et komplimentert 30-minutters sikkerhetskurs basert på Norsis sikkerhetsmatriale. Det kan både gjennomføres i person eller over Microsoft Teams.

Denne sikkerhetsgjennomgangen har som hensikt å skape bevissthet om informasjonssikkerhet i egen virksomhet og øke den interne sikkerhetskulturen. De ansatte vil få informasjon om hvordan være bevisst i det digitale rommet og håndtere den økende datakriminaliteten.

Et annet viktig element i sikkerhetskampanjen er en opplæringspakke fra Norsis som består av e-læring og opplæringsmateriell. 
Gjennom 8 digitale kursleksjoner får dem på en enkel, relevant, troverdig og engasjerende måte mer kunnskap om IT sikkerhet og hvordan de selv skal kunne avsløre svindler og dermed bidra til å verne om arbeidsplassens verdier.

Norsis Nasjonal sikkerhetsmåned: norsis.no/nsm
E-læringsprogram om IT sikkerhet:  sikkerhetsmaneden