Fremhevet bilde

Serit Oslo

Hvor finner du Serit Oslo? 

Serit er Norges største landsdekkende IT gruppe og består av ni godt etablerte selskaper med 31 lokalkontor, med 300 høyt kvalifiserte medarbeidere. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo.

Våre medlemsbedrifter er sterkt opptatt av lokal tilstedeværelse og av å bygge nære relasjoner for å gjøre IT til et konkurransefortrinn for kunden. Gjennom samarbeidet i gruppen har vi tilgang på kompetanse og erfaring som gjør oss til en fleksibel totalleverandør for alle typer bedrifter.

Vår historie

Serit ble stiftet i 2012 og består i dag av 31 lokale forhandlere med kontorer over hele landet. Serit gruppen har en klar målsetning om å bli «best på SMB» i Norge. Med dette mener vi at vi skal være en totalleverandør av IT og mobilitet, der kundene får det beste av to verdener; lokalt engasjement og tilstedeværelse – støttet på en nasjonal plattform. Serit skal gi kundene rom for fleksibilitet og vekst og samtidig være en IT-leverandør de opplever som «sin».

Vi bistår små og mellomstore bedrifter

Serits nøkkelkunder er små og mellomstore bedrifter over hele landet samt desentralisert offentlig sektor som kommuner, skole og helsesektoren. En sterk nasjonal gruppe har vært avgjørende for å etablere gode samarbeidsavtaler med ledende leverandører. Vi opplever at bevisstheten rundt rollen moderne teknologi har for vekst og effektivitet, øker på alle nivåer. Dette setter samtidig høye krav til gruppens rådgivere og IT-konsulenter.

Vi søker flere forhandlere

Serit gruppen består i dag av 11 forhandlere på 31 kontorer i Norge. Gjennom Serit får du tilgang til meget gode rammebetingelser, du får oppmerksomhet fra de store produsenter og leverandører, samt økt konkurransekraft. Selv om vi er en landsdekkende gruppe, har vi fortsatt geografiske områder der vi ikke er representert med eget kontor i dag. Vi har også plass til flere forhandlere i de største byene.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med kvalifiserte IT-forhandlere som har ambisjoner om vekst og utvikling. Ta kontakt med Richard Hægermark på telefon 928 928 94 for å avtale en konfidensiell og uforpliktende samtale.

Om Serit gruppen

Ni godt etablerte IT-forhandlere, med 31 kontorer rundt om i hele landet, har gått sammen om å danne Norges største IT gruppe. Med over 300 engasjerte og dyktige medarbeidere vil vi bevise at med felles verdier og høy kunnskap, kan vi forandre kundens IT-hverdag. Nasjonalt engasjement og lokal tilstedeværelse vil gjøre dette mulig.