Vi søker flere forhandlere

Serit Gruppen består i dag av ni forhandlere på 30 kontorer i Norge. Gjennom Serit får du tilgang til meget gode rammebetingelser, du får oppmerksomhet fra de store produsentene og leverandørene, og får økt konkurransekraft.

Selv om vi er en landsdekkende  gruppe, har vi fortsatt geografiske områder der vi ikke er representert med eget kontor i dag. Vi har også plass til flere forhandlere i de største byene.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med kvalifiserte IT-forhandlere som har ambisjoner om vekst og utvikling.

Ta kontakt med Administrerende Direktør Richard Hægermark på telefon 928 928 94 for å avtale en konfidensiell og uforpliktende samtale.