Serit Logo

Bør du sette ut IT-driften?

Digitalisering er nødvendig for å lykkes i dagens digitale arbeidshverdag. Likevel er Internett en av de største truslene mot norske virksomheter. Har du den kompetansen du trenger?

– Virksomheter tror ofte de er for små til å være interessante for hackere som stjeler bedriftssensitiv data og setter IT-systemer ut av drift. Slik er det ikke, og det er viktig at alle tar de nødvendige grepene for å redusere risiko – og at det følges opp kontinuerlig, forklarer Are Fagerheim, seniorrådgiver i Serit Tromsø.

Jobber du ikke proaktivt rundt IT-sikkerhet kan et angrep i verste fall slå bedriften din konkurs. For mange små og mellomstore bedrifter er det vanskelig å finne de nødvendige ressursene og kompetansen for å sikre driftsdata, og da kan det være lurt å se på ulike måter å sikre seg eksternt.

En metode stadig flere norske bedrifter har tatt i bruk er outsourcing av IT-driften og sikkerhetsarbeidet til eksterne eksperter og konsulenter. Serit er et IT-hus med konsulenter over store deler av Norge. De kan enten overta ansvaret for all IT-drift eller leies inn for å jobbe in-house i en lengre periode.

Ta IT-sjekken med Serit

Fordelene med IT-outsourcing

Det er mange fordeler med å sette ut IT-driften til en ekstern aktør. Du får tilgang på kvalifisert kompetanse, øker effektiviteten og konkurranseevnen. Med tilgang på den nødvendige kompetansen er det er også enklere å ta i bruk ny teknologi som kan forbedre driften.

– Ved å eliminere behovet for en intern IT-avdeling sparer bedrifter store summer, samtidig som de reduserer risiko og øker selskapets etterlevelse av regler og sikkerhet, sier Fagerheim.

Tre IT-konsulenter sitter å jobber på store dataskjermer i et kontorlandskap.
EKSTERN IT-AVDELING: Setter du ut IT-driften kan du fokusere på selskapets kjernevirksomhet, og la ekspertene ta seg av sikkerheten.

– En annen stor fordel kundene våre fremhever, er sikkerheten i ferier. Det er et kjent problem at mange “mister kontrollen” over IT-driften og sikkerheten i fellesferier med få ansatte på jobb. En ekstern IT-avdeling med bred kompetanse gir kundene våre en ting mindre å bekymre seg for når ferien starter, forklarer Fagerheim.

Det som kanskje er det viktigste en ekstern IT-avdeling kan hjelpe deg med er å finne de riktige IT-løsningene for deg. For eksempel om du trenger offentlige skytjenester, privat sky eller en kombinasjon. Rådgiverne våre vil følge med på trender, trusler og nye muligheter for så å tilpasse IT-driften kontinuerlig til dine behov. 

– En utfordring flere bedrifter opplever er at de sliter med å jobbe langsiktig når de investerer og drifter diverse IT-systemer. Kortsiktige løsninger vil ofte være uheldige – og dyre på sikt, sier Fagerheim.

Sikkerhetstrusler for norske bedrifter

Det viktigste innen IT-sikkerhet er å forstå at alt som gjøres digitalt medfører risiko. Enhver virksomhet må være bevisst på dette, og iverksette tiltak for å ikke bli rammet av tap av viktig data eller cyberkriminalitet.

De vanligste måtene hackere kommer seg inn i driftssystemer på er via brukere eller sårbarheter i tjenester og programmer. De kan også komme seg inn via enheter som er koblet til nettverket. For eksempel gjennom printeren eller en mobiltelefon.

– Det er umulig å være hundre prosent sikker når du har enheter koblet til nettet. Risikostyring handler i stor grad om risikooptimalisering. Altså å være bevisst på risikoene, konsekvensene og deretter ta gode valg på bakgrunn av dette, forklarer Fagerheim.

Er IT-outsourcing riktig for din bedrift?

– Alle bedrifter bør ha en dedikert IT-avdeling som kan sikre data og drift. Mangler en virksomhet ressursene til dette bør den ta kontakt med konsulenter som kan hjelpe dem å være trygge, både i forhold til dagens trusselbilde og i fremtiden, sier Fagerheim.

To kvinner sitter i en stor vinduskarm og prater med en laptop i fanget.
FLEKSIBELT: En fordel med å bruke Serit som din IT-partner er muligheten til å lagre data både offentlig i skyen og privat på datasenteret til Serit. Vi hjelper deg å finne ut hva som er mest hensiktsmessig for din bedrift.

– Som kunde av Serit lager vi en strategi sammen som tar utgangspunkt i hva du ønsker å oppnå med virksomhetens IT-løsning. Det er viktig å tenke langsiktig – og det hjelper vi kundene våre med, forklarer Fagerheim og legger til:

– Vi digitaliserer ikke for å digitalisere, vi digitaliserer for å oppnå mål.

Finn ut om din virksomhet bør sette ut IT-driften med denne enkle testen:

Ta IT-sjekken med Serit

Serit er din lokale IT-partner med lang erfaring og ansatte på 12 lokalkontorer i Norge.

Kontakt

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet under

Serit Oslo

Serit Oslo

Serit Tromsø

Serit ITstyring

Serit Eltele

Serit Comtec

Serit Datalink IT

Serit Hålogaland

Serit Itum

Serit Nidaros

Mats Indbjør

Serit ProData

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Tromsø

Kontaktskjema ITstyring

Kontaktskjema Eltele

Kontaktskjema Comtec

Kontaktskjema Datalink IT

Kontaktskjema Hålogaland

Kontaktskjema Itum

Kontaktskjema Nidaros

Kontaktskjema ProData Kirkenes