Containerteknologi gir verdi til kundene våre

Containere og containerteknologi er den moderne måten å kjøre IT-tjenester på. Vi forteller om hvilke fordeler det medfører for våre kunder.

Containere er en fleksibel og lettvekts plattform for tjenester. Det betyr mindre sløsing med ressurser, færre servere og enklere administrasjon av tjenester.

Dette er ikke en tjeneste det er nødvendig at våre kunder forstår fullt ut  ettersom dette er en teknologi vi bruker internt hos oss, som et verktøy i utviklingen av våre tjenester. Det kan allikevel være interessant for våre kunder å kjenne til dette, slik at de kan få en forståelse for hvordan vi jobber. I tillegg viser dette hvordan vi bruker teknologi på en fremtidsrettet og effektiv måte, som gagner deg som kunde.

Hva er egentlig en container?

For å forstå hva en container er, må vi først forklare hva virtualisering er.

Tradisjonell virtualisering bygger på hardware-virtualisering, slik at man kan installere flere servere eller operativsystemer på hver fysiske maskin. Med flere operativsystemer på hver maskin, blir det enklere å teste systemer og programvare, og bruke en annen om noe ikke skulle fungere.

Containere er en lightversjon av dette. Hver container tror selv at den er en fullverdig server, eller et operativsystem. I realiteten bruker containeren det underliggende operativsystemet. Dette sørger for at den vil fungere til akkurat det en utvikler ønsker at den skal fungere til. Vanligvis kjøres det kun én tjeneste per container.

Er du med? Hvis ikke kan vi prøve å forklare det enda enklere: Både Windows og antivirus-program tar mye plass og ressurser på en server, og må stadig oppdateres. Fremfor å installere en ny server hver gang man trenger en ny tjeneste, legger man tjenesten i en container og gjenbruker serveren. Containere hindrer effektivt de ulike tjenestene fra å vite om og påvirke hverandre. De tror at de kjører helt alene på serveren.

Så fremfor at en bedrift kjører for eksempel 50 tjenester fra 20 servere, kan man heller kjøre 50 containere på en håndfull servere.

Utviklingsavdelingen i Serit Tromsø bruker containerteknologi på alle egne prosjekter. Dette frigjør masse tid og ressurser for utviklere til å gjøre det de er best på: Å utvikle.

Skaper stabilitet og rom for testing

Containere er en fantastisk måte å få flyttet noe fra et testmiljø, og ut til brukerne. Når utviklerne i Serit skriver en kodelinje, kan denne sendes til en container som bygger og tester koden. Om vi ønsker det, kan vi skrive en linje med kode, hente en kopp kaffe, og så er endringen live hos kunden vår. Denne typen automatisering er viktig for et effektivt utviklingsmiljø, og kommer kunden til gode.

Fordeler med containere

Containerteknologi gir oss i Serit to åpenbare fordeler: Bedre utnyttelse av ressurser, og forenkling av driftshverdagen. Containere kan flyttes mellom servere, hvilket bidrar til å sikre tilgjengeligheten dersom en server eller et helt datarom skulle gå i svart. Containere gjør det også enkelt å rulle tilbake oppdateringer hvis noe skulle gå galt.

Send ut oppdateringer til et utvalg av gangen

Google bruker containerteknologi for å opprette Gmail, Youtube og Google Søk. Det finnes til enhver tid rundt 10 ulike versjoner av Gmail på markedet. For å sikre at alt fungerer  får ikke alle versjonene tilgang til nye funksjoner på samme tid. Slik oppdateres Gmail – sakte, men sikkert.

De fleste leverandører ruller ut oppdateringer og nye tjenester i sakte fart. Fra Microsoft ruller ut en tjeneste til alle i verden har tilgang, kan det ta mellom seks måneder og ett år. I en nødsituasjon vil man kunne trekke tilbake containeren, og kjøre via den gamle i stedet.

Ikke noe for den vanlige kunde

Selv om utviklingsavdelingen i Serit Tromsø har god kjennskap til og erfaring med containerteknologi, er det ikke noe våre kunder nødvendigvis har behov for enda.

Dette er ikke en tjeneste vi i stor grad leverer direkte til kunder, men på all software vi selv utvikler, bruker vi containere. Det har tatt tid å sette seg inn i teknologien, og få en driftsstabilitet. Derfor har det vært bra å ta det i bruk i utviklingsmiljøet først, og få det opp på en stabil måte.

Hos Serit blir all egenutviklet programvare utviklet for å kjøres i containere. Dette sparer ressurser og tidsbruk for både utviklere og de som drifter serverne.

Fordeler med containere i et utviklingsmiljø:

  • Mulighet for testing i et lukket miljø
  • Man kan kjøre ut oppdateringer i den farten du selv ønsker
  • Man kan trekke tilbake oppdateringer om noe skulle gå galt
  • Kutte ned på antall datasentre og servere, det meste kan ligge i containere
  • Færre servere å patche og vedlikeholde
  • Sparer tid på dokumentasjon, alle spesifikasjoner ligger i containerens kode
  • High availability
  • Mulighet til å automatisere flere oppgaver som tidligere var manuelle

Kontakt oss om du vil lære mer

Dersom du er interessert i å høre eller lære mer om containere, kan du gjerne ta kontakt med oss i Serit. Vi kan hjelpe dere med å forstå teknologien, se mulighetsbildet og designe et system som kan fungere for dere.