Nå som vi er på vei tilbake til en eller annen form for normalitet, ser det ut til at fjernarbeid, eller i det minste hybridarbeid er kommet for å bli. Men i hastverket for å transformere seg digitalt, er bedrifter, deres ansatte og deres data tilstrekkelig beskyttet mot cyberangrep og andre lignende trusler?