Fremhevet bilde

Dell EMC PowerStore – det beste av alt i en lagringsløsning

– PowerStore er en fremtidssikret lagringsløsning som også møter dagens krav til digitalisering og verdiskapning knyttet til stordata.

Senior Partner Systems Engineer Eyvind Røst i Dell Technologies

Det sier Senior Partner Systems Engineer Eyvind Røst i Dell Technologies. Det er ikke hver dag det globale teknologikonsernet lanserer en så omfattende og gjennomarbeidet løsning for SMB-markedet. Røst er naturlig nok både stolt og entusiastisk når han forklarer hvordan PowerStore løser flere av de utfordringene en moderne virksomhet møter når datamengdene vokser i høyt tempo og ingen slipper unna kravet om effektivisering og digitalisering.  

 – Det er når data møter mennesker og prosesser ute hos kundene at verdiene oppstår, understreker Røst. – Fremtidens lagringsløsninger – og da snakker jeg selvfølgelig om PowerStore – må legge til rette for at dette skjer ved at teknologien fasiliterer, ikke står i veien for, utviklingen.  

Høye krav til løsningen

– Når datamengdene øker, øker også kompleksiteten. For data holder seg ikke lenger på datasentrene, men produseres, prosesseres og lagres over alt – fra helt ytterst i kanten til høyt oppe i skyen. Utfordringene mange IT-avdelinger opplever er på den ene siden de ansattes forventning om at disse komplekse løsningene skal fungere like enkelt og raskt som de er vant til hjemmefra – og på den andre siden ledelsens krav om en infrastruktur som støtter helt nødvendige digitaliseringsprosesser. Å håndtere dette krever nettopp at man har en moderne og automatisert lagringsløsning som den vi nettopp har lansert. 

3 lag i en boks

Dagens lagringsteknologi er enten tradisjonelle 3-tier-infrastrukturer med server, lagring og nettverk, hyperkonvergerte plattformer, multiskymiljøer eller en miks av alle disse modellene.  

 Med store mengder ulike typer data ender de fleste organisasjoner opp med å lage flere forskjellige arkitekturvarianter. Det er oppskriften på en situasjon der IT-siloer gjør IT-driften komplisert og uhensiktsmessig og der data må administreres og brukes separat. 

I PowerStore har Dell Technologies kombinert infrastruktur med programvareintelligens for å løse disse utfordringene. Tre lag i én boks, med andre ord. Resultatet er: 

  • Dataorientert design – øker systemets ytelse opptil syv ganger i forhold til tidligere generasjoner, gir skalerbarhet, både i form av mer kapasitet og ytelse og garantert lagringseffektivitet med fire til en datareduksjon. På den måten støttes alle typer workloads, enten det er snakk om tradisjonelle applikasjoner eller moderne kontainerbaserte tjenester. 
  • Intelligent automatisering – programmerbar infrastruktur som forenkler administrasjon, automatisk optimaliserer systemressurser over tid og gjør helsesjekk på systemene for å innhente informasjon, analysere status og løse eventuelle problemer proaktivt. 
  • Fleksibel arkitektur som gjør at endringer i program- og maskinvare kan gjennomføres raskt, applikasjoner som kjøres i miljøet kan enkelt flyttes mellom ulike datasentre uavhengig av om de er lokale eller skybaserte. Dette gir høy fleksibilitet i forhold til bruksområder. 

Alt i alt blir det mulig å bygge bro mellom ulike typer arkitekturer og ulike typer data, slik at de enda mer effektivt kan brukes av virksomhetenes ulike avdelinger og ansatte. 

PowerStore har infrastrukturen som dekker «alt»

For så sikre at PowerStore ikke bare møter dagens, men også morgendagens behov, er det enkelt og lite inngripende å bygge på med mer lagrings- og prosessorkapasitet. Kapasiteten utnyttes maksimalt fordi PowerStore drar nytte av de nyeste lagringsteknologiene i markedet. Og den såkalte «AppsOn»-funksjonen som legger til rette for å kjøre og flytte VMware-virtualiserte workloads direkte på PowerStore gir en unik mobilitet og fleksibilitet.  

– Det som er spesielt med denne teknologien, og som gjør det ekstra morsomt å presentere PowerStore for SMB-kundene våre, er at én løsning besvarer mange utfordringer; IT-avdelingen får dekket den trenger av lagringsbehov, samtidig som de legger grunnlaget for gjennomføring av digitaliseringsprosesser som skal sikre både konkurransekraft og kundetilfredshet i fremtiden, sier Eyvind Røst i Dell Technologies. 

Invester i virksomheten med Dell Financial Services

Dell Financial Services tilbyr mange forskjellige muligheter og meget gode vilkår for finansiering ved kjøp av Dell Technologies produkter. Akkurat nå tilbyr de 0 % finansering i 24 eller 36 måneder for infrastruktur produkter og tjenester fra Dell Technologies med opptil 180 dager betalingsutsettelse. Tilbudet varer til 31.10.20. Tilbudet gis med forbehold om at kreditt blir godkjent.

Se gjennomgang av Dell EMC PowerStore – fremtidens lagring her!

Ta kontakt med Serit for å få et skreddersydd tilbud som er tilpasset din organisasjon. 

Vil du vite mer om Dell EMC PowerStore – fremtidens lagring, kan du klikke her

Eller ta kontakt med ditt lokale Serit-kontor.