Fremhevet bilde

Dell Technologies satser på bærekraftig IT

Med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi setter Dell Technologies et godt eksempel for bedrifter verden rundt. Nå oppfordrer de norske bedrifter til å utfordre leverandørene sine på bærekraft. 

– Det er en god følelse å svare bra for seg på vanskelige spørsmål om arbeidsvilkår, miljø og bærekraftmål, forteller Charlotte Haanes, markedssjef og CSR-ansvarlig i Dell Technologies Norge. 

– Vi vil samarbeide på tvers av verdikjeden for å styrke sirkulærøkonomien og vekst med fokus på ressursbruk. Vi vil holde oss selv, og våre partnere, ansvarlige for meningsfulle forbedringer i samfunnet, sier Haanes.

IT-bransjen har lenge hatt fokus på miljø. Vi har globale prosesser som har gjort store endring på området allerede, vi er ikke i startgropen. Fra designfasen så ser vi på hele livssyklusen til produktene: produksjon, leveranse, emballasje, forbruk, gjenbruk og resirkulering.  

2020 Legacy of Good Plan: I 2013 introduserte Dell Technologies deres ambisiøse bærekrafts- og sosiale mål for å utnytte deres teknologi, kompetanse og unike posisjon som ledende teknologileverandør til å adressere mange av de globale utfordringene som mennesker, samfunn og verden står overfor.

Dette gjør Dell Technologies for å nå målene 

For å oppnå den nødvendige endringen har Dell Technologies som mål å gjenbruke eller resirkulere like mange produkter som kjøpes, innen 2030. Her er noen av tiltakene de har tatt i bruk så langt: 

Design: Dell Technologies går gjennom hele verdikjeden til produktet i design-fasen. Hvilke materialer og komponenter skal produktet bestå av. Produktene settes sammen med et perspektiv om at det skal både være lettere å bytte ut defekte deler og kunne langt lettere plukke produktets deler fra hverandre for å kunne gjenbruke og resirkulere de ulike delene.

Emballasje: I dag er 90 prosent av emballasjen fra Dell Technologies resirkulerbar. Innen 2030 er de sikre på at det samme gjelder for de resterende 10 prosentene. – Vi har ingen ønsker om å sitte igjen med mye emballasje. Samtidig ønsker du at ditt nye produkt skal komme trygt og uskadet frem. Hos Dell forplikter vi oss til å utvikle innovative løsninger for å løse disse emballasjeutfordringene. Vi utvikler stadig vår emballasjestrategi, ved å for eksempel minimere størrelsen på esker og utøker bruken av miljøvennlige materialer som kan returneres til benyttes på nytt igjen. 

Forbruk: For å gjøre datasentrene mer energieffektive har Dell Technologies redusert energibehovet i hele produktporteføljen med 69,9 prosent. Reduksjonen gir kundene lavere strømforbruk og påvirker miljøet mindre. De nyeste serverne kan kjøre på 40 grader mot en industristandard på 35 grader. Temperaturøkningen gjør serverne mer effektive og minsker energibehovet for nedkjøling.  På Server-parken vår har vi nå redusert energiforbruket med hele 75% siden 2011.

Resirkulering: I 2014 introduserte Dell Technologies IT-bransjens første sertifiserte closed-loop plastics supply chain hvor de kjøper inn plast fra ulike typer e-avfall og resirkulerer det tilbake i nye deler. For eksempel i en ny PC. Andre tiltak inkluderer gode og sikre ordninger for retur av hardware. 

– I dag blir under 20 prosent av avfallet forsvarlig resirkulert ifølge World Economic Forum.  Vi ønsker at kundene våre stiller krav og forventninger til alle leverandører i hele verdikjeden. Da kan vi sammen jobbe for en grønnere verden, sier Haanes. 

Transport/Forsendelse: Dette er langt større en «the last mile». Dell Technologies jobber kontinuerlig med det globale transport- og logistikknettverk for å oppnå et mindre fotavtrykket. Målet er å redusere karbonavtrykket som kommer fra forsendelse av produkte hele veien fra fabrikk til kunden. I dag kan vi skreddersydd løsinger for kundene slik at de kan gjennom denne prosessen skaper minst mulig karbonfortavtrykk, og om mulig komme til 0-utslipp gjennom ulike samarbeid. Det eneste kravet vi stiller til våre kunder her er at vi har god nok tid til å gjennomføre en forsendelse med båt eller tog, fremfor med fly.

Dell Technologies har en Procurement quide. Denne veiledningen er et flott utgangspunkt for kunder som ønsker å innlemme strengere krav til miljø i sine innkjøp.

Slik kan din bedrift jobbe bærekraftig 

Som Dell Technologies, jobber også Serit for en grønnere IT-bransje i Norge. Serit leverer teknologitjenester til en rekke bransjer over hele Norge og da er det viktig å være bevisst miljøutfordringene som følger med teknologibruken. 

– Serits felles styrke er gode, fleksible og innovative IT-løsninger. Våre spesialister leverer løsninger fra ledende leverandører og produsenter til konkurransedyktige priser. Kvalitet i alle ledd er et nøkkelbegrep for hele gruppen, og våre rådgivere og utviklere vil gjennom høy kunnskap og stor entusiasme, bidra til at små og store bedrifter utnytter IT som et effektivt redskap for å nå sine mål, forklarer Mariam Winther, markedssjef i Serit-gruppen. 

– Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør, og vi har i lang tid jobbet for et smartere samfunn, sikrere verdikjeder, gjenvinning av el-avfall og mer mangfold i teknologibransjen, forteller Winther.

Det kan være overveldende å starte arbeidet med å gjøre virksomhetens drift bærekraftig, men rådet fra Mariam i Serit og Charlotte i Dell Technologies er tydelig: 

– Velg et par av FNs bærekraftmål som du ønsker å fokusere på. Deretter kan du jobbe systematisk for å endre driften på en måte som bidrar til at målene blir nådd. Hvis det er vanskelig å komme i gang på egen hånd, finnes det konsulenter og rådgivere med erfaring som kan jobbe sammen med dere:  

Bærekraftmål i fokus for Serit: 

7. Ren energi til alle. 

9. Industri, innovasjon og infrastruktur. 

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon. 

17. Samarbeid for å nå målene. 

– I Norge er vi så heldige at de fleste av oss har gode arbeidsforhold, og vårt fokus ligger derfor i hovedsak på å gjøre industrien og infrastrukturen grønnere og mer bærekraftig, forklarer Winther. 

Les mer om Serits satsing på bærekraft her

Som en av verdens største bedrifter innen teknologi med avdelinger i alle verdenshjørner, har Dell Technologies en lengre liste over bærekraftmål de aktivt jobber mot. Målene er delt inn i tre kategorier med ulikt fokus. 

Bærekraftmål for sirkulærøkonomi i fokus for Dell Technologies: 

6. Rent vann og gode sanitærforhold. 

7. Ren energi til alle. 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon. 

13. Stoppe klimaendringene. 

Bærekraftmål for mangfold og inkludering for Dell Technologies: 

3. God helse og livskvalitet. 

4. God utdanning. 

5. Likestilling mellom kjønnene. 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

10. Mindre ulikhet. 

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 

17. Samarbeid for å nå målene. 

Bærekraftmål som endrer liv med teknologi for Dell Technologies: 

3. God helse og livskvalitet. 

4. God utdanning. 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

17. Samarbeid for å nå målene. 

– Ved aktivt å jobbe mot de ulike bærekraftmålene finner vi, sammen med våre samarbeidspartnere, tiltak som gjør driften vår grønnere samtidig som vi bidrar til et mer inkluderende verdenssamfunn i utsatte områder, forteller Haanes. 

Du kan lese mer om FNs bærekraftmål her

Vi har alle et ansvar 

Vi må ikke glemme at teknologi og IT også bidrar positivt i verdens klimaregnskap. Behovet for jobbreiser og transport har blitt kraftig redusert med gode digitale samhandlingsverktøy. Og ved å velge produkter og leverandør som kan dokumentere klimaavtrykkene sine og vise frem miljøsertifiseringer, kan du sikre at du handler fra partnere som jobber for å redusere skadelige og unødvendige utslipp. 

– Vi har alle et ansvar som bedrifter og privatpersoner å kjenne til klimakonsekvensene av de produktene og tjenestene vi bruker, mener Haanes. 

Ønsker du gode råd og tips for å komme i gang med eget bærekraftarbeid? Da kan du laste ned vår gratis bærekraftsguide.