Fremhevet bilde

Den digitale byggeplassen

Byggebransjen digitaliseres: Skaper en mer effektiv hverdag med full kontroll på prosjekter og byggeplassen.

Det norske næringslivet i sin helhet står overfor et digitalt skifte. Digitaliseringen påvirker alle næringer. Bygg, anlegg og eiendomsnæringen er Norges største næring på land, og har stor betydning for verdiskapningen i samfunnet. Det skjer en økt grad av spesialisering i bransjen drevet av lovverk, økonomi, klima, miljø- og resursspørsmål, teknologiutvikling og økt fokus på brukerbehov. Samtidig er bransjen preget av pressede marginer.

Dette bidrar til økt krav om effektivisering både internt og i samhandlingen mellom de ulike aktørene i bransjen. Digitalisering og økt bruk av digitale plattformer og verktøy presser seg frem.

Endringer som skaper positive ringvirkninger

Når bygg, anlegg og eiendomsnæringen tar i bruk flere digitale verktøy og flytter virksomhetsprosessene sine opp i skyen, resulterer dette i mange gode effekter. Digitalisering av denne næringen bygger opp under en mer økonomisk bærekraftig måte å drive på, og vil samtidig bidra til færre feil under byggeprosesser og prosjektering.

Evne til omstilling og endringsprosesser er en utfordring for de fleste. Det er trygt og godt med det som er kjent. Det betyr derimot ikke at det er strategisk lurt å sitte i sin trygge og tradisjonelle “sånn har vi alltid gjort det”-boble, når teknologiutviklingen og digitaliseringen suser av gårde. Omstilling vil være avgjørende for at man skal kunne skape vekst og fortsette å ha en bærekraftig forretning.

Når man skal ta steget ut i en digitaliseringsreise er det viktig å ha et helhetlig forhold til det å digitalisere seg. Overgang fra up-front investeringer (CAPEX) i IT-utstyr som PCer, Servere, Printere med mer, til lisensmodeller med en månedlig kost per bruker (OPEX) er en av mange tanker som må endre seg når man skal ta steget mot en mer digitalisert arbeidshverdag.

Røberg AS satset

Røberg er en entreprenørbedrift med mange års erfaring med fokus på byggeoppdrag som rehabilitering, ombygging, næringsbygg og leilighetsbygg. Med bakgrunn i utviklingen i bransjen beskrevet ovenfor, besluttet selskapet å ta en strategisk tilnærming for å styrke virksomhetsstyringen gjennom bedre støtte for bedriftens arbeidsprosesser. Spesielt med hensyn til støtte for prosjekt- og økonomistyring. I tillegg var det strategisk avgjørende for Røberg å posisjonere seg som en fremtidsrettet digital aktør i bransjen. Røberg besluttet derfor å gjennomføre et løft gjennom prosjektet “Den digitale byggeplassen” der alle prosesser blir digitalisert.

Røberg hadde lenge kjent på et behov for å oppgradere sine løsninger. De kjent på en usikkerhet rundt lokale servere og backup løsninger, dokumenter som ikke ble lagret, dårlig informasjonsflyt, gammeldags VPN med mer. Med dette som bakgrunn fikk Serit i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge bedriftens virksomhetsprosesser og skissere morgendagens løsning.

Morgendagens løsninger

Som en del av vår gjennomprøvde arbeidsmetodikk utførte vi en strategisk analyse sammen med Røberg for å identifisere fremtidige rammebetingelser – i tillegg til eventuelle føringer i henholdsvis forretningsstrategier og IT-strategier. Med dette til grunn ble det konkludert hvilket retning Røberg ønsket å ta, samt konkrete handlingsplaner som måtte på plass for at de skulle nå ønskede mål.

Med hovedmålsettingen om å skape “Den digitale byggeplassen”, ble det klart at det ikke kunne realiseres ved hjelp av den eksisterende klientserver-arkitekturen. Konklusjonen var tydelig. Det var behov for å bytte ut eksisterende økonomi og prosjektløsninger. Men det var ikke bare støttesystemer og utstyr som måtte byttes ut. De ansatte måtte også i stor grad endre sin arbeidsflyt og arbeidsmetodikk. For eksempel måtte Røberg begynne å utnytte mulighetene som lå i Microsoft 365 tjenesten som de allerede hadde tatt i bruk.

Fokuset i prosjektet handlet i stor grad om:

  • Kost/Nytte: Utnytte mulighetene i de tjenestene som allerede eksisterte i Røberg sin portefølje. Forkaste dyre tjenester som ikke fungerte etter behov.
  • Mobilitet: Det skal være enkelt for de ansatte å oppdatere prosjekt ute på byggeplassen. Alltid ha tilgang på nyeste versjon av tegninger, samt mulighet for å gjøre timeføring og annen kommunikasjon der hvor arbeideren til enhver til befinner seg – ved hjelp av mobiltelefon, nettbrett eller annet hensiktsmessig klientutstyr.
  • Sikkerhet og tilgjengelighet: I en skybasert virksomhet er sikkerhet viktig. Med et tydelig sikkerhetsregime vil ansatte i Røberg kunne jobbe fra hvor som helst på en trygg og effektiv måte.

Reisen til skyen

I sin skyreise gikk Røberg fra å være et tradisjonelt drevet entreprenørselskap til å blir et digitalt og bærekraftig selskap gjennom et prosjekt som varte i underkant av 1 år. Basert på en grundig analyse konkluderte forprosjektet med en helt ny skybasert systemportefølje for Røberg. Løsningen baserer seg på Visma.net ERP med Finans, Logistikk, Project Accounting og Payroll (lønn). Som fagsystemer er det valgt ISY ByggOffice for prosjektstyring, SmartDok for timeregistrering og HMS, i tillegg til Dalux Field for BIM og KS. I tillegg er Microsoft 365 en sentral plattform for samhandling og generell kontorstøtte. Microsoft 365 håndterer også sikkerheten for identiteter og enheter etter en zero trust filosofi.

Se reisen de har hatt og hør deres egne tanker om løftet som ble gjort i videoen nedenfor.

(Røberg AS har gjort en navneendring. Tidligere navn var Røberg Bygg AS. Det er årsaken til at det er dette navnet står i denne videoen. Du kan finne mer informasjon om Røberg AS på deres nettside: https://www.roberg.no/)