Fremhevet bilde

Den siste oppdateringen rett på telefonen: Slik styres fremtidens byggeprosjekter

I bransjer med små marginer er gode arbeidsprosesser og riktige digitale verktøy helt avgjørende. Ingvald Grindheim forteller hva innføringen av digitale verktøy egentlig handler om på fagfrokost hos Serit Bergen onsdag 29. april.

Kombinasjonen gode prosesser, arbeidsmetoder og klok innføring av digitale verktøy kan gjøre at en bedrift sparer mye tid – og dermed penger.

–  Mange er redde for at innføring av digitale verktøy fører til merarbeid og mer frustrasjon, og det er det viktig å unngå. Man må forstå prosessen og utfordringen man vil løse. Hvis man ikke forstår det, er det vanskelig å forbedre noe ved å innføre digitale verktøy. 80 % av digitalisering er mennesker og kanskje 20 % verktøy. Det gjør endringsledelse utrolig viktig,  sier Grindheim og legger til: 

– Man trenger kanskje konsulenter for å få på plass de nye prosessene, men de som jobber i bedriften må ha eierskap til det selv, og det må være strategisk godt forankret. Vi må ta dette på alvor, for i bygg- og anleggsbransjen er marginene små.

Grindheim er en av gründerne bak samhandlingsverktøyet Fonn Byggemappen og kjenner bransjen godt, og ser hvilke utfordringer og muligheter som ligger der.

– Teknologi gir muligheter for enklere kommunikasjon og visualisering av data. Man slipper gule lapper og lange møtereferat. Man kan få den nyeste tegningen eller den siste beskjeden rett på mobilen. 

Grindheim tror bransjen er klar

Med fire millioner smarttelefoner i Norge, tror Grindheim alle i byggebransjen er klare for digitalisering. Men man må gjøre enkelt nok, og tenke på hvem som skal bruke systemet. Er det han i gravemaskinen, sivilingeniøren, økonomen, eller kanskje alle?

– I et stort byggeprosjekt er det vanskelig å få effektivitet dersom alle bruker forskjellige verktøy. Et klassisk eksempel er Skype-møte, hvor man bruker 20 minutter på å sette opp én deltaker som ikke er i systemet. 

På fagfrokosten lover Grindheim å komme med tips til gode digitale verktøy, arbeidsmetodikk og snakke om endringsledelse. Og fellene man bør unngå. Han kommer også med sine tanker om trender og muligheter, og spådommer om hva de de som vil overleve trenger fremover. 


Her kan du melde deg på fagfrokost 29.april hos Serit Bergen, eller les mer om arrangementet.