Fremhevet bilde

Dette er velferdsteamet i Serit Eltele

Velferdsteknologi er et strategisk satsningsområde i Serit Eltele, og aktiviteten bare øker. For å kunne betjene det som i dag utgjør en viktig del av vår kjernevirksomhet, har vi skalert opp teamet vårt. Nedenfor har vi laget en kort presentasjon av de som primært er involvert i våre velferdsteknologi-prosjekter.

Håvard R. Bellika | Salgssjef, hovedkontakt

Håvard har det overordnede ansvaret for salg i Serit Eltele, og sitter i dag på prosjektkontoret sammen med Vidar Thomassen. E-post | Mobil 906 01 645

Vidar Thomassen | Fagansvarlig

Vidar er i siste fase av sin master i velferdsteknologi (Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester). Han er er fagansvarlig for velferd, og jobber med prosjekteringer, kursing av ansatte og kunder, samt revisjoner på institusjoner levert av Serit Eltele.

Tore Silkoset | Teknisk konsulent

Tore programmerer og monterer utstyr i både private boliger og i institusjoner. Han og Tor Gøran utgjør et winning team og er kjent for å være smilende, hjelpsom og løsningsorientert når noen trenger konsulenthjelp. 

Tor Gøran Fredriksen | Teknisk konsulent

Tor Gøran har samme funksjon som Tore Silkoset, og har i tillegg kurset ansatte på AOS i praktisk bruk av teknologisk utstyr. 

Øyvind Malin | Teknisk konsulent

Øyvind programmerer og monterer utstyr hos våre kunder, primært i Øst-Finnmark. Han holder også kurs i praktisk bruk av teknologisk utstyr. 

Kjartan Lund | Driftsansvarlig

Kjartan er driftsansvarlig og utfører planlegging og programmering av utstyr. Han håndterer også dataløsningen som står i Serit Elteles datasentre.

Marie W. Kristensen | Bedriftsrådgiver

Marie er bedriftsrådgiver og skal håndtere den merkantile jobben rundt bestillinger fra kommuner. Hun har kontroll på utstyr, lager og fakturering av prosjekter.  

Karin M. Wirkola | Koordinator salg og marked

Karin er involvert i organisering av oppgaver og prosjekter også i tilknytning til det som har med velferdsteknologi å gjøre.