Digital avstemming er en brukervennlig og skreddersydd løsning for politiske prosesser. Løsningen organiserer og systematiserer møter, saker, taletid og stemmegivning. Du kan følge med på avstemming av ulike saker, og hvilke partier og politikere som har stemt på hva.

Digital avstemning
Fra kr. 2.499 pr mndFri etablering.
Ta kontakt for mer info
Digital avstemning gir deg:
  • Totalkontroll over møtet
  • Full kontroll på taletid
  • Avstemning med detaljert oversikt
  • En skybasert løsning
  • Digitale rapporter med voteringsresultat

Serit Itum har laget en brukervennlig løsning både for deltagere i møtet og for deg som er møteadministrator. Løsningen gir deg som møteadministrator full kontroll over møtet, og lar deg blant annet styre taletid, replikker og voteringer. 

Digital avstemning i praksis

I forkant av møtet legges møte, saker og votering inn i systemet. Under møtet styrer møteadministrator flyten i saker, forslag, taletid og replikker. Etter votering er det synlig for publikum i salen og på nett hvem som har stemt og på hva – og dette uten å telle hender! I tillegg er det i etterkant av møtet mulig å hente ut møterapport og se statistikk av voteringer fra møtet.

Som møteadministrator kan du:

• styre taletiden
• administrere fremdriften i møtet
• sette opp voteringer
• legge inn forslag
• genere PDF møteprotokoll til bruk i sakarkiv

Som politiker/deltager kan du:

• be om taletid og replikk
• stemme
• se hva andre partier har stemt

Som publikum på nett kan man:

• følge med på møtets fremdrift
• se hva partier og politikere har stemt
• se saker og navn på taleliste

Under ser du hvordan løsningen ser ut.

Bilde 1. Oversikt og kontroll på taletid og replikker. Bilde 2. Oversikt over saker og voteringer. Bilde 3. Resultat av votering.

 

Kontakt Serit Itum i dag dersom du ønsker et uformelt tilbud.

Relaterte tjenester