Digitalisering i praksis

Automatisering av arbeidslivet har vært et faktum i hundrevis av år. Det er lenge siden vi begynte å automatisere og forenkle tidkrevende, mekaniske prosesser. Dette arbeidet fortsetter i det 21. århundret og har stadig mer å gjøre med digitalisering og automatisering av manuelle prosesser.

 

Hos Serit hjelper vi små og store bedrifter over hele landet med å automatisere og digitalisere sine prosesser. Seniorkonsulent Sigvald Høyheim forklarer hvordan og hvorfor.

Har din bedrift behov for bistand med å finne gode digitale eller automatiserte løsninger? Kontakt ditt nærmeste Serit-kontor for mer informasjon.

Digitalisering eller automatisering?

De aller fleste norske bedrifter er opptatt av å vise seg frem fra sin mest digitale side og framstille seg som både innovative, moderne og teknologiske. Ofte er det med god grunn at bedrifter investerer mye i å effektivisere og modernisere sine prosesser, men det er viktig at det gjøres på riktig måte.

– De aller fleste norske bedrifter har prosesser de bruker unødvendig mye tid på, men det å identifisere hvilke prosesser det vil lønne seg for bedriften å digitalisere eller automatisere, krever et trent øye, forteller Høyheim.

I forkant av en digitaliserings- eller automatiseringsprosess gjør Serit, i samarbeid med våre kunder, grundige analyser av bedriften for å på best mulig måte kunne identifisere deres unike behov.

Systemer må snakke sammen

Digitaliserings- og automatiseringsarbeidet vi gjør for våre kunder går stort sett ut på å få systemer til å snakke sammen. Når en avdeling sitter i et system og en annen sitter i et annet, vil det være en stor fordel for bedriften om disse to systemene kan snakke sammen.

– Nesten alle bedrifter har altfor mange systemer i bruk, og disse er ofte ikke koblet opp mot hverandre. Jobben vår går derfor veldig ofte ut på å skape en form for kobling mellom disse systemene, forteller Høyheim.

Kreative løsninger på bedriftens utfordring

– I tillegg til å sørge for at systemer snakker sammen, utvikler vi alt fra webapplikasjoner og databaser til å levere tjenester til servere. Kort sagt så gjør vi det vi kan for å løse både små og store utfordringer våre kunder står overfor, forteller Høyheim.

Ofte kan det være snakk om at en digital løsning, for eksempel en app som automatisk genererer rapporter basert på informasjon som lastes inn, kan spare en eller flere ansatte for flere arbeidstimer i måneden. På sikt kan dette være svært lønnsomt for bedriften, og de ansatte får anledning til å bruke mer tid på å anvende dataene enn de bruker på å produsere dem.

Automatisert informasjonsflyt hos Airlift

– Hvis det ikke finnes en standardisert løsning for et problem en av våre kunder har, setter vi oss ned og finner en skreddersydd løsning, forteller Høyheim.

Dette var tilfellet da Serit digitaliserte og automatiserte tidkrevende, manuelle prosesser for Airlift i Førde i Sogn og Fjordane. Her var det et behov for å både digitalisere og automatisere prosesser for å spare piloter, teknikere og administrasjonen for dyrebar tid.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan Serit kan hjelpe deg med digitalisering og automatisering.