Føler du at du bruker 75 % av IT-budsjett til å bare holde hjulene i gang? Sett bort hele, eller deler av din IT-drift, slik at du får tid til å fokusere på det du er god på.

 

Våre driftstjenester

Våre driftstjenester omfatter ASP, Microsofts løsning for nettsider, web applikasjoner- og tjenester, hosting av server, serverdrift, housing og skybaserte tjenester – eller en kombinasjon av disse i en tilpasset hybrid-modell. Vi tilbyr virtualiserte, også kalt skybaserte, løsninger med stor skalerbarhet og fleksibilitet.

Du kan outsource bedriftens IT-tjenester i den grad du har behov for. Du forteller oss hva du trenger, og hvilke utfordringer du har, og det er Serits jobb å møte disse kravene.

Fysisk og logisk sikring av dine IT-tjenester

Vi legger vekt på både fysisk og logisk sikring av tjenestene. Dette innebærer blant annet nødstrøm, redundant kjøling, redundant fiberaksess, adgangskontroll og sikker oppbevaring av backup. Dette for at dine data skal være trygge, og for at alt skal fungere knirkefritt.

Du kan lease løsninger for større forutsigbarhet

Mange velger i dag å leie PC, utstyr, nettverk og andre tjenester fra oss. De ønsker en tjeneste som bare fungerer, og vi tar oss av resten. Ved å lease utstyr, servere og nettverk får du en fast månedlig kostnad fremfor å måtte investere i utstyr med avskrivninger. For bedrifter med fokus på årsresultat, er dette en god løsning.

Sett bort alle tjenestene til èn IT-leverandør

Ved å sette bort hele, eller deler av IT-driften til Serit får du ett kontaktpunkt og én leverandør. Du unngår flere leverandører som skylder på hverandre om noe ikke fungerer, – vi tar fullt ansvar for våre produkter og tilbyr rådgivning og support hele veien.

Når du velger en IT-tjeneste fra Serit får du rådgivning og opplæring slik at dere har kompetansen og forståelsen for å ha en enkel IT-hverdag.

Serits IT-tjenester leveres med personlig support, gir stabil drift, full tilgjengelighet, høy fleksibilitet og har fokus på god økonomi. Vi tilbyr skreddersydde og skalerbare løsninger til kunder av ulike størrelser.

Ved å sette bort drift og IT-tjenester til Serit, får du frigjort både tid og ressurser som du kan fokusere på din virksomhet og på det du er god på.

Kontakt Serit i dag om du ønsker driftstjenester. Vi har kontorer over hele Norge, og kan hjelpe deg der du er.