Serit Logo

Effektiv drift med oppdatert PC

Uansett hvilken type virksomhet du driver eller er ansatt i, er det svært viktig å sikre at PC-er som dine medarbeidere bruker til enhver tid er oppdatert med riktig programvare og operativsystem. Blir dette nedprioritert, risikerer du at bedriften din kan bli utsatt for nettbaserte angrep – og at dine medarbeidere ikke får utført jobben sin.

Klientdrift er en løsning som ivaretar oppsett, drift og vedlikehold av PC-er og IT-systemer.
Å outsource disse oppgavene til fagpersoner innen IT, vil bidra til store tids- og kostnadsbesparelser for både små og store bedrifter. Velger du denne løsningen er maskinparken i trygge hender – Serit sørger for at alt fungerer optimalt.

Tetter sikkerhetshull og sikrer stabil drift

Dataangrep skjer stadig oftere, derfor bruker bedrifter i dag langt mer tid på å sikre utstyr og programvare mot uønskede hendelser og sikkerhetstruende aktiviteter. Gjennom klientdrift tilbyr Serit en monitoreringsløsning som sikrer virksomheten mot eksterne trusler. Antivirusprogram inngår som en standard tjeneste i løsningen, men dersom bedriften har behov for et høyere sikkerhetsnivå er det mulig å velge en mer avansert ekstrapakke.

Oppdages det feil som kan påvirke sikkerheten, vil det være mulig å pushe ut en oppdatering til alle PC-brukere i organisasjonen. Løsningen tetter raskt og enkelt et sikkerhetshull som potensielt kunne skadet virksomheten dersom det ikke ble rettet opp i.
Både enkelpersonforetak og større firmaer med flere tusen ansatte vil ha stor nytte av tjenesten Sikrere Hverdag. I samarbeid med Serit kommer man frem til løsninger tilpasset din virksomhets spesifikke behov.

Automatisert oppsett og varsel dersom din PC ikke er oppdatert

I tillegg til å holde styr på IT-verktøyene som dine medarbeidere har behov for, sørger Serit for planlagte oppdateringer av programvare og operativsystem – disse installeres fortløpende. De automatiserte oppdateringene bidrar til å eliminere en stor risikofaktor, i tillegg kan bedriften effektivt redusere tidsbruk på vedlikehold av nødvendig utstyr. På denne måten kan dine medarbeidere slippe å bruke tid og energi på kjedelige, administrative oppgaver som ikke er en del av de ordinære arbeidsoppgavene. I stedet kan de konsentrere seg 100 prosent om bedriftens kjernevirksomhet og bruke dyrebar tid på det de er gode på. Det skal være effektivt, trygt og enkelt for medarbeiderne å bruke IT-verktøyene de trenger for å utføre jobben sin.

Dyktige rådgivere ved Serits servicedesk hjelper deg når du har behov for det

Med en avtale om klientdrift er hjelpen nær. Vår servicedesk er åpen hverdager kl. 08.00-16.00, og gir raskt og enkelt tilgang til den nødvendige kompetansen for å ivareta drift og sikkerhet. Dersom du trenger hjelp til oppsett av PC, printer, installasjon av Office-pakken eller har glemt passordet, kan du ringe en av våre dyktige rådgivere. Vi bistår deg med veiledning via telefon eller ved å løse problemet ditt gjennom fjernstyring av PC-en din.

Ved behov for kritisk bistand utenfor normal arbeidstid, er det mulig å etablere en spesialavtale som gir tilgang til en vakttelefon som betjenes døgnkontinuerlig.

Oversikt over maskinparken bidrar til god forutsigbarhet

Med klientdrift får du tilgang til et dashboard som gir god oversikt over bedriftens PC-er, Windows- og antivirusversjoner som er i bruk, garantistatus, m.m. På denne måten kan bedriften enklere planlegge utskiftning og oppgradering til nyere versjoner av PC og programvare. God oversikt gir også bedre forutsigbarhet og langt større mulighet til å avdekke feil og tette sikkerhetshull før det får store konsekvenser for drift og øvrig virksomhet.

Dersom bedriften ikke har gode rutiner for vedlikehold av PC-er, programvare og operativsystem, risikerer du at sikkerheten blir dårligere. Tjenesten Sikrere Hverdag sørger for at dine medarbeidere til enhver tid er operative.

Vil du vite mer om tjenesten? Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere for en uforpliktende samtale.

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet under

Serit Oslo

Serit Oslo

Serit Tromsø

Serit ITstyring

Serit Eltele

Serit Comtec

Serit Datalink IT

Serit Hålogaland

Serit Itum

Serit Nidaros

Mats Indbjør

Serit ProData

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Tromsø

Kontaktskjema ITstyring

Kontaktskjema Eltele

Kontaktskjema Comtec

Kontaktskjema Datalink IT

Kontaktskjema Hålogaland

Kontaktskjema Itum

Kontaktskjema Nidaros

Kontaktskjema ProData Kirkenes