En bro mellom data og beslutninger

– Norsk næringsliv står overfor enorme utfordringer i årene som kommer, når de skal håndtere konsekvensene av nedstengningen og nye smittevernbestemmelser. Da holder det ikke å ta beslutninger basert på intuisjon og følelser – vi trenger data og gode verktøy som gir dem mening.

 

Det sier seniorrådgiver i Serit Bergen, Oddgeir Herheim. Med lang erfaring fra såkalte «business intelligence»-prosjekter (BI) har han sett verdien av databasert innsikt og hvordan verktøy som samler, kombinerer og visualiserer nøkkelinformasjon i praksis blir en bro mellom data og gode beslutninger.

– Særlig i dag, i det som for mange er krisetider, blir det ekstra viktig å hente ut og bruke denne innsikten i arbeidet med å strømlinjeforme prosesser, finne gode løsninger og å ta riktige beslutninger. Ikke som en erstatning for erfaring og personlig kunnskap, men som én ekstra komponent i beslutningsgrunnlaget.

Alle har data

– Nesten alle virksomheter generer store mengder data gjennom en helt vanlig arbeidsdag, forklarer Herheim. – I en kunnskapsbedrift er disse gjerne knyttet til økonomi, tids- og ressursbruk, samarbeid med partnere og organisering av arbeidet. I en produksjonsbedrift snakker vi om leveranser, kvalitet på råstoff, transporttid, marginer i forbindelse med innkjøp, skiftplaner, maskinpark og vedlikehold.

– Det er ikke sånn at denne informasjonen alltid ligger ubrukt. Men litt for ofte går den til spille – eller forvaltes av nøkkelpersoner i virksomheten som egentlig burde brukt tiden sin på alt annet enn å samle data og å lage rapporter.

Skjermbilde fra Power BI med infografikk på nettbrett, mobil og pc
SLIK KAN DET SE UT: Data fra virksomheten hentes ut og presenteres i visuelle rapporter som kan gi deg et bedre beslutningsgrunnlag. Skjermbilde: Microsoft Power BI

Enkelt å komme i gang

– Den gode nyheten til alle som kjenner seg igjen er, at dette ikke trenger å være veldig vanskelig. Det finnes mange verktøy som automatiserer innsamling av data og fremstilling av visuelle rapporter – som deretter kan brukes som styrings- og beslutningsinformasjon. Et av de enkleste, som mange allerede har tilgang på, er Microsoft Power BI. Løsningen er en del av Microsoft 365, sammen med velkjente programmer som Outlook, Word og OneDrive. En enkel innlogging er alt som skal til for å komme i gang, med samme sikkerhet og policy som virksomheten allerede har etablert.

Et godt grunnlag for handling

Et Power BI-prosjekt med Serit som rådgiver begynner ofte med en kartlegging av hvilke data virksomheten allerede generer i alt fra ERP og HR-systemer til Dynamics-løsninger og regneark. Noen har alt i løsninger som snakker godt sammen – og kanskje til og med befinner seg i skyen – andre har data som ligger spredt og som ikke alltid er like tilgjengelig. Noen ganger er utfordringen så kompleks at det lønner seg å utvikle et system som samler inn og formaterer data for analyse – men når først denne er på plass trenger ikke kostnaden for lagring og prosessering i Azure være på mer enn noen tusenlapper hver måned, sier Herheim.

I et skreddersydd system vil det også være mulig å hente inn eksterne data, fra for eksempel leverandører og partnere, som øker verdien på innsikten som genereres. Og med Power Bi bygger enten kunden selv eller Serit, modeller som generer informasjon som kan deles i en egen portal, i Teams-grupper eller på en smarttelefon. Det kan knyttes alarmer til bestemte typer data, slik at noen varsles hvis en forhåndsdefinert situasjon oppstår og beslutningstagere kan være trygge på at informasjonen de baserer seg på er oppdatert i sanntid.

Kvinnelig ingeniør jobber med data i industribygg
DATAMENGDEN ØKER: Serit starter et Power BI-prosjekt med å kartlegge hvilke data virksomheten har og hvilken verdi det er mulig å trekke ut av dem

Gi tingene en stemme og dataene verdi

– En konsekvens av digitaliseringen av både samfunnet og næringslivet er nettopp at datamengden øker. Nært knyttet til dette er også konseptet som kalles Internet of Things; når alt fra termostater på en fiskemerde, og gassmålere i en tank til trafikklys, biler, pulsmålere og batterier kobles på nett, får alle tingene en digital stemme i form av data, som blir viktig informasjon for all verdens smarte systemer. Legg til maskinlæring og kunstig intelligens, og det oppstår et potensial som nesten er umulig å forestille seg, men som i praksis kommer til å utgjøre forskjellen mellom de som lykkes og de som ikke får det til i fremtiden, avslutter seniorrådgiver Oddgeir Herheim i Serit Bergen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller et møte hvis du vil høste verdier fra data med Power BI i din virksomhet