Enterprise Mobile News gir deg sikker informasjonsflyt til alle ansatte, også de som ikke har jevnlig tilgang til intranett eller egen epost.

Du kan teste Enterprise mobile news ved å registrere deg her. Det er ingen binding og første måned er gratis.

People checking their mobile news

Hvis man bryr seg om noe, så vil man gjøre en større innsats for å forbedre det. Og for å bry seg om arbeidsplassen sin bør man kjenne til hva som rører seg og man bør føle seg involvert. Uten dette blir det lett å føle seg distansert og innsatsen blir kanskje ikke så stor som den burde ha vært.

Vi vet det er ledelsens ansvar å omsette virksomhetens målsettinger til konkrete resultater av de tjenester og verdier som skal produseres. Et viktig virkemiddel er å sikre at man har motiverte ansatte som er kjent med målsettingene og kjent med planen og stegene for å nå dem. For å gjøre dette må ledelsen ha gode verktøy og metoder for å distribuere kunnskap, informasjon og nyheter.

Uten gode verktøy for informasjonsflyt ser man ofte at det kan bli avvik mellom ledelsens og de ansattes oppfatning av hvor flink ledelsen er til å informere. Ledelsen tror det er nok å orientere om ny informasjon i allmøter, i epost eller på intranett, men innser ikke at alle ikke kan stille til allmøter, at viktige eposter drukner blant alt det uviktige og at ikke alle ansatte har en rutine på å lese intranettet jevnlig.

Heldigvis kan ny teknologi bringe med seg nye og kostnadseffektive løsninger for sikker distribusjon av kunnskap, nyheter og informasjon på arbeidsplassen. Enterprise Mobile News er en slik løsning som er utviklet av Serit IT Partner Tromsø. Programvaren garanterer at alle på en arbeidsplass får med seg informasjon som ledelsen ønsker å dele. Nyheter og informasjon som publiseres til intranett eller infoskjermer, blir også tilgjengelig i en egen app på telefonen for hver enkelt ansatt. Viktig informasjon som ledelsen mener den enkelte MÅ få med seg, kan tagges spesielt slik at den ansatte som ikke allerede har lest nyheten får et SMS-varsel om at det er publisert en viktig nyhet som må leses.

Her er de 7 viktigste grunnene til at din bedrift bør ta i bruk Enterprise mobile news :

1. Bedre kontroll.
Du får en entydig og offisiell kanal for å gi informasjon til alle ansatte samtidig. Nyheter kan i tillegg korrigeres eller trekkes tilbake ved behov.

2. Sikker tilknytning.
Brukere tilknyttes appen med sitt telefonnummer. Nyansatte som ikke allerede har installert appen får SMS-varsel om nyhet med link til installasjon.

3. Fleksibelt.
Du velger selv om du vil publisere nyhet på intranettportal, mobilapp, infoskjerm eller kombinasjon av disse.

4. Push varsel og leserrapport.
Den ansatte kan få varsel på sin telefon når nyheter legges ut. Du som leder får oppsummering hvor mange som har lest nyheten i appen.

5. Målretting.
Du velger hvilke ansattegrupper nyheter skal rettes mot og eventuelt hvilke infoskjermer nyheten skal vises på..

6. Styrer også infoskjermer.
Du kan sette opp infoskjermer til å hente relevante nyheter fra andre kilder eller du kan koble de mot automatisk oppdaterte Power BI dashboards.

7. Forutsigbare kostnader.
Enterprise mobile news har en fast pris pr ansatt pr måned og gir reduserte IT-kostnader til øvrig utstyr og lisenser.

Ta kontakt med oss i Serit dersom du vil vite mer eller vil ha en uforpliktende samtale om hva Enterprise Mobile News kan gjøre for din organisasjon.