Vi ser på din virksomhets verdikjede og analyserer hvor dere kan forbedre dere. Utefra deres behov og eksisterende løsninger, kommer vi med forslag til hvilke systemer som passer best for deres bedrift.

 

Løsninger tilpasset deres systemer og behov

Vi tilbyr standardløsninger, og vi kan se på mulighetene for å integrere deres eksisterende løsninger med nye. Det viktigste for oss er at vi oppfyller deres krav og behov, og kan bidra til at dere kan forbedre dere.
Vi tilbyr både leveranse, opplæring og implementering i både nye og eksisterende systemer.

Forretningssystemer – ERP

Serit tilbyr en lang rekke standardiserte forretningsløsninger for regnskap, produksjon, lønnshåndtering, timeregistrering samt lager- og logistikk som bidrar til å gjøre din virksomhet mer effektiv. Disse programvarene kalles «ERP», og støtter opp om flere av bedriftens virksomhetsområder som salg, tilbud, innkjøp, lager og produksjon.

I samarbeid med Visma, kan vi tilby en rekke produkter fra deres portefølje. Vi anbefaler deg hvilke løsninger som er optimal for din forretningsdrift, og tar ansvar for din løsning fra A til %.

Kontakt Serit i dag dersom du ønsker rådgivning om hvilke forretningstjenester som passer best for deg.