Skap god e-postkultur i din bedrift

E-post er et viktig verktøy i arbeidslivet og i aller fleste bedrifter både sendes og mottas et betydelig antall e-post daglig. Selv om e-post er en viktig kommunikasjonskanal som letter intern og ekstern samhandling, er det også mange som forsøker å utnytte systemet og tilliten de fleste av oss har til det. Derfor er det viktig å være varsom og utvise forsiktighet.

 

Det er bedriften som eier IT-utstyret som er ansvarlig for at nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes, for å verne om egne verdier og sensitiv informasjon. Å etablere gode sikkerhetsrutiner rundt bruk av e-post burde være et av disse tiltakene.

Uvøren e-postbruk setter sensitiv informasjon i fare

Uvøren e-postbruk kan skape uheldige situasjoner av varierende omfang. Ofte vil det kun være snakk om uskyldige feilsendinger, men i verste fall kan det føre til at du eller dine ansatte sprer sensitiv informasjon om bedriften eller deres kunder. Ikke all informasjon er ment for alle, og e-post er en betydelig kilde til uønsket spredning av informasjon.

Les også mer om grunnleggende PC-sikkerhet på arbeidsplassen her.

Gjør det til en vane å kontrollsjekke før du sender

Vi har forståelse for at det av og til går fort i svingene. Det kan likevel lønne seg å etablere det som en vane for de ansatte i bedriften at de utfører en rask kontrollsjekk før de trykker «Send». Det vil da være aktuelt å kontrollere følgende:

  • har du lagt inn rett mottaker?
  • er det riktige vedlegg som er lagt til e-posten?
  • burde noen av mottakerne settes på blindkopi?
  • har du valgt «Svar alle» – hvem er egentlig «alle»?

Møt vedlegg med naturlig skepsis

Vedlegg er et naturlig supplement til e-posten. De fleste av oss åpner disse med den største selvfølgelighet og som regel går dette helt fint. Det er imidlertid også viktig å huske på at vedlegg kan være en kilde til virus, og at de med fordel kan møtes med litt sunn skepsis. En god antivirusløsning med antispam-filter vil også kunne kontrollere e-poster og vedlegg før du åpner dem. Dette gir bedriften et ekstra sikkerhetsfilter og burde være på plass hos alle bedrifter som benytter PC og e-post i sitt daglige arbeid.

Varsomhet knyttet til vedlegg på e-post er forøvrig like viktig privat som på arbeid. Du kan lese mer om hvordan du unngår e-postsvindel her.

Leverandør av løsninger for digital sikkerhet

Alle bedrifter i Norge har selv ansvar for å ivareta egen IT-sikkerhet. Det kan fort føles overveldende. Serit har lang erfaring som leverandør av løsninger for digital sikkerhet og bistår gjerne med å designe løsninger som gir tilstrekkelig sikkerhetsnivå i din bedrift. Vi kan også bistå med gode råd om hvilke sikkerhetsrutiner som burde implementeres hos deres ansatte.For mer informasjon om hvordan du kan implementere gode vaner knyttet til e-post og sikkerhet i din bedrift, kan du ta kontakt med ditt nærmeste Serit-kontor.