Fremhevet bilde

Gratisperiode med Enterprise Mobile News

Vi ønsker å bidra med å opprettholde informasjonsflyten i denne vanskelige perioden, og tilbyr nå fri bruk av Enterprise Mobile News!

Når mange plutselig må ty til hjemmekontor, kan informasjonsflyt til de ansatte bli en utfordring. Mobile News gir deg enkel utsendelse av informasjon til alle medarbeidere. Mobile News er et verktøy for å hjelpe deg med å effektivisere og få kontroll over informasjonsflyten. Dette gjøres gjennom en app på dine medarbeideres telefon, via infoskjermer eller en kombinasjon av disse.

Du får full kontroll over hvem som har lest dine publiseringer og hvem informasjonen skal rettes mot. Dine medarbeidere får push-varsel når nyheter publiseres, og du kan følge opp de som ikke leser med nye varslinger over push eller SMS. Alt dine medarbeidere trenger å gjøre er å laste ned vår app “Enterprise Mobile News” fra App Store eller Google Play og identifisere seg over SMS. Et enkelt oppsett senker terskelen for å ta det i bruk, og du får oversikt over hvem som ikke har lastet ned appen.

For mer informasjon om løsningen og betingelser: https://www.mobilenews.no/

Referanser fra bruk av Enterprise Mobile News:

Cinderella Eco Group AS

  • Mobilappen gir muligheten til å få kritisk informasjon raskt til alle ansatte og ha kontroll på hvem som faktisk har lest den.
  • Informasjonsskjermer brukes aktivt til å vise KPIer og forenkler planleggingen og gjennomføring av produksjonen av våre produkter.
  • Enterprise Mobile News er et verdifullt bidrag for oss i den daglige informasjonsflyten.

Morten Jakobsen, Information Technology manager

Consto AS

  • Mobile News brukes daglig i disse tider for beskjed til alle ansatte.
  • Dette er en god informasjonskanal for alle, inklusive håndverkere. Informasjonen publiseres fra eget intranett og ut til ansatte/håndverkere.
  • Mobile News er veldig nyttig i disse koronatider hvor alle må nås på kort varsel.

Svein Børre Mathisen, IKT ansvarlig

Kontakt oss for mer info eller ønske om løsningen:

Ta kontakt på epost: salg@itpartner.no

*1 I forbindelse med koronautbruddet har vi utvidet prøveperioden til fri bruk i 90 dager. Det er ingen forpliktelser ved utløp av denne perioden.