Når bedriften skal kjøpe inn nye PC-er er det mange valg som må tas, også når det gjelder sikkerhet. Du kan kjøpe verdens sikreste PC, men allikevel være nødt til å ta grep for å sikre bedriftens data, og beskytte deg mot kostbare og tidkrevende angrep.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom de fem mest grunnleggende elementene, og til sist gi noen tips til hva du bør gjøre i hverdagen for å sikre deg selv og bedriften.

Sørg for å kjøpe PC-er til bedriftsbruk

En PC er ikke bare en PC. Når du skal gå til innkjøp av utstyr til bedriften din, er det viktig at du kjøper inn PC-er som er laget for bruk i et bedriftsmiljø. Disse maskinene har innebygde sikkerhetsmekanismer for nettopp dette, og bør ikke forveksles med maskiner for hjemmebruk.

Sikre identiteten til brukeren

Det viktigste, og kanskje mest åpenbare, er å sikre PC-en med brukernavn og et unikt passord. Vi anbefaler også multifaktorautentisering eller to-trinns-autentisering på både PC og mobile enheter, spesielt dersom du har sensitive data liggende på enheten. Dette fungerer slik at for å logge deg inn på PC-en din, må du også taste inn en kode du får på mobiltelefonen din.

Kryptering sikrer dataene dine

Ved hjelp av Azure Active Directory eller Active Directory kan vi sette opp sikkerhetspolicyer rundt kryptering dersom uhellet skulle være ute. Vi kan også sette opp mulighet for fjernlåsing, fjernsletting og kryptering av harddisk, dersom du skulle være uheldig å miste, legge fra deg eller bli frastjålet mobil, nettbrett eller PC. Løsningen gjør det også mulig å lokalisere enheter.

Sikkerhet på softwarenivå

Tredje sikkerhetsanbefaling er å sørge for at man er godt beskyttet mot trusler utenfra. Dagens trusler blir stadig mer avanserte, og norske bedrifter blir stadig vekk rammet av løsepengevirus, direktørsvindler, phishing og informasjonstyveri.

Ved å sikre deg med den rette typen antivirus- og anti-malware programvare, kan du beskytte bedriften og dataene dine mot virus og angrep. Vi anbefaler alltid å sikre epost med anti-spam løsninger for å være trygg på at alle innkommende eposter sjekkes for trusler før de havner i innboksen.

Backup av dataene dine

Ekstern lagring av data er svært viktig dersom PC-en skulle gå tapt. Om alt lagres lokalt, forsvinner også innholdet med maskinen. Serit kan bistå deg med å sette opp lagring på sikre områder, slik at du alltid har backup av innholdet på maskinen din.

IT-sikkerhet er ledelsens ansvar

I alle norske bedrifter er det ledelsens ansvar å tenke sikkerhet, og implementere det sikkerhetsnivået bedriften har behov for. Dette vil skille seg fra bedrift til bedrift. En rørlegger har mest sannsynlig behov for en annen type sikkerfunksjoner på PC-en sin, enn en lege eller en som jobber i bank har behov for.

Det er virksomheten som eier IT-utstyret med innhold, som er ansvarlig for at nødvendige sikkerhetstiltak blir utført for å verne om bedriftens verdier. Det er også ledelsen som vil måtte stå til ansvar dersom noe skulle gå galt. Det er også viktig at ledelsen går frem som et godt eksempel, og er med på å utdanne og opplyse organisasjonen sin.

Slik kan ansatte bidra til IT-sikkerhet i hverdagen

Bare ved å gjøre noe så enkelt som å tenke sikkerhet i hverdagen er mye gjort. Vi anbefaler likevel alle ansatte i norske bedrifter til å:

  • Bruke sikre passord med både små og store bokstaver, tall og tegn
  • Bruke unike passord på ulike tjenester
  • Aldri dele passordet sitt med noen, uansett hvem som spør
  • Tenke før de trykker på vedlegg og lenker du får tilsendt på e-post. Er du usikker – spør avsender!

Ønsker du hjelp rundt IT-sikkerhet eller har behov for nytt datautstyr?

Ta kontakt med ditt nærmeste Serit-kontor og vi kartlegger dine behov, og finner løsninger tilpasset ditt ønskede sikkerhetsnivå.