Fremhevet bilde

Hva er egentlig digitalisering? Og trenger du det?

De fleste bedrifter ønsker å fremstå som det beste valget for sin målgruppe. Det er mange faktorer som spiller inn for å lykkes med dette, men spesielt viktig er det å være en profesjonell og tilpasningsdyktig virksomhet med tydelig kommunikasjon. Og evnen til å digitalisere virksomheten kan utgjøre den store forskjellen.

Men hva er egentlig digitalisering? 

– I denne sammenhengen tenker vi på digitalisering som effektivisering av den daglige driften ved hjelp av digitale verktøy. Selve ordet digitalisering skaper ofte en irrasjonell frykt i virksomheten – mange tenker at det er for komplisert og at de må legge om alle prosesser. Heldigvis stemmer ikke dette, forteller Richard Hægermark, adm dir i Serit. 

Fellen mange bedrifter går i, er at de ikke fornyer seg. De sitter fast i gamle mønstre og tenker at ting fungerer greit som det er. Dessverre kan mangelen på fornyelse og tilpasning føre til at de feiler i å rekruttere nye talenter, og at potensielle kunder velger en konkurrent som er mer fremoverlent.  

TENKER NYTT: Den norske bonden og landbruket er et eksempel på en sektor som opplever omfattende digitalisering. Forutsetningen for å lykkes er en solid, sikker og fleksibel digital plattform og gode rådgivere.

Slik kommer du i gang

– Vi anbefaler alltid kundene våre å starte enkelt, sier Hægermark, og fortsetter: 

– Verktøy og tjenester mange tar for gitt er ofte det vi kaller digitalisering. For eksempel er videomøter, digital samhandling og optimaliserte nettsider en viktig del av å digitalisere en bedrift.

Ofte består digitalisering av enkle verktøy som forenkler hverdagen – og ikke avanserte roboter eller arbeidskrevende prosesser. 

Så hvordan ser egentlig en digitaliseringsprosess med Serit ut? 

– Vi starter alltid med en grundig samtale om hva kunden faktisk ønsker seg, og hva de trenger. Denne samtalen gir oss et godt grunnlag for å sette opp en digitalstrategi unikt tilpasset kunden, sier Hægermark. 

En viktig del av strategien er å kartlegge og forbedre datasikkerheten. For å finne ut hvor bedriften er i dag vil eksperter fra Serit analysere rutinene til de ansatte og tette igjen eventuelle hull med opplæring og nye verktøy. 

– Vi ønsker å gjøre digitaliseringsprosessen enklest mulig for kunden. Vi går inn for å være transparente, og vi jobber sammen med kunden i alle steg av prosessen, forklarer Hægermark.

De digitale byggeklossene 

Digitalisering er et kontinuerlig arbeid. Det vil alltid komme nye, forbedrede tjenester på markedet, og for å være konkurransedyktig er det viktig å følge med i tiden. 

Før du kan supplere med ekstra tjenester må du ha en digital grunnmur på plass som du har kontroll på. 

– Vår første prioritet er derfor å bygge en digital plattform som skal fungere som grunnmuren for videre digitalisering, sier Hægermark. 

– En slik digital plattform består som regel av serverdrift og skyløsninger, klienter (alle enhetene de ansatte jobber på), nettverk, sikkerhet og support. Når alt dette er på plass kan du, sammen med våre eksperter, se på andre tjenester som kan forenkle hverdagen i din bedrift. Det handler ofte om samhandling, både internt og eksternt og om å utnytte data og informasjon som har blitt digitalt og tilgjengelig til forretningsutvikling, synlighet, innsikt og analyse. Serit har blant annet omfattende kompetanse i Microsoft-verktøy som Power BI og vi har jobbet med Internet of Things-prosjekter og VR-løsninger for kunder i forskjellige bransjer.

– Sammen utgjør plattform, sikkerhet, samhandling og synlighet de fire digitale pilarene til Serit. Har din bedrift alle pilarene har den også mest sannsynlig alle forutsetninger for å lykkes i vårt stadig digitaliserende samfunn, forteller Hægermark. 

Start digitaliseringsprosessen allerede i dag 

Det første steget i en digitaliseringsprosess er også det viktigste, nemlig å bestemme seg for å ta grep. I Serit har vi i lang tid jobbet med digitalisering i norske bedrifter, alle med sitt unike utgangspunkt. Vi er til stede med lokalkontorer i hele Norge, og hjelper deg gjerne med å ruste din bedrift for fremtiden 

– Sammen finner vi alltid den beste løsningen for din bedrift, sier Hægermark.

Ta kontakt med ditt lokale Serit-kontor i dag for å finne ditt digitaliseringspotensiale.