Hvor skytjenesten din kommer fra bør ikke spille noen rolle, så lenge integrasjonen er sømløs mellom tjenestene dine. Serit hjelper deg med å ta de rette beslutningene.

Skytjenester er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring, til programvare på servere som er tilgjengelige fra eksterne servere via internett. Svært enkelt forklart er dette en tjeneste som blir lagret på et helt annet sted enn der du befinner deg, men som du har tilgang til fra datamaskinen din.

Det finnes mange ulike former for skyer og ofte bruker man flere av disse samtidig. Det å få tjenester levert via flere forskjellige skyer kaller vi en hybridløsning. Vårt mål er at slike hybride løsninger skal oppleves som sømløse. Det vil si at brukeren skal kunne bruke det samme brukernavnet og passordet for å logge seg inn over alt.

Ulike skyer

En sky er en IT-løsning levert til brukerne over internett. Disse er alltid tilgjengelig for deg, uansett hvor du befinner deg. En privat sky er en IT-løsning levert fra bedriftens egen IT-avdeling, mens en offentlig sky, eller en public cloud, leveres av en leverandør som tilbyr sine tjenester til flere kunder via internett.

En hybrid sky er en kombinasjon av en privat og en offentlig sky. Når man bruker en hybrid løsning får brukerne mulighet til å jobbe skybasert, uten å måtte forholde seg til hvor tjenestene ligger. Tjenestene er  så godt integrert at ingen merker hvor de leveres fra. Brukerne forholder seg til ett passord og én supportorganisasjon, uavhengig av hvor løsningen kommer fra.

En hybrid løsning er et tankesett

Det er viktig å få frem at slike hybride løsninger er et eget tankesett. Dette er en løsning som forenkler brukerens opplevelse av tjenester som leveres via skyer. Brukeren trenger ikke å forholde seg til hvor den enkelte tjenesten leveres fra, ettersom disse aksesseres med kun ett passord og ett brukernavn.

Det kan være en komplisert jobb å tilrettelegge en hybrid løsning. Det er mye som skal integreres, men når det er gjort legger du til rette for en enklere hverdag for alle som bruker systemet. Serit hjelper deg med å sy sammen alle de parallelle tjenestene slik at du kan ta i bruk det hybride systemet og få en helhetlig løsning. Fremfor at brukerne har forskjellige innlogginger til hver av de tjenestene som brukes daglig, forskjellige intervaller for passordbytte og en rekke ulike supportfunksjoner å forholde seg til, kan vi skape en helhetlig løsning.

Når du lager gode hybride løsninger sørger du for mindre frustrasjon hos brukeren og færre henvendelser til support, samtidig som du reduserer behovet for opplæring i bedriftens IT-løsninger.

Ett brukernavn, ett passord, én supportavdeling

Gode hybride løsninger skaper en lettere arbeidshverdag. Det er her Serit kommer inn, og kan sy sammen alle parallelle tjenester, til en helhetlig løsning. Ett passord, en supportavdeling, og en supportavdeling som alltid forstår hva du mener.

Det kan ikke kalles løsning før det faktisk er én helhetlig løsning

Mange virksomheter tar i bruk stadig flere skytjenester og ender opp med flere forskjellige tjenester som må brukes parallelt med hverandre. Dette kan skape mye frustrasjon blant brukerne av tjenestene og systemene, spesielt med tanke på at de ikke nødvendigvis er kompatible med hverandre og at man må huske mange ulike brukernavn- og passordkombinasjoner. Dette er ikke  en hybrid løsning, men mange forskjellige, separate løsninger. Å integrere tjenestene med hverandre og skape en sømløs hybrid løsning, reduserer brukerens frustrasjon.

Hvem passer hybride løsninger for?

Hybride løsninger passer for alle bedrifter uansett størrelse, men alle som tar løsningen i bruk bør ha en god plan og strategi for hvordan de på best mulig måte skal utnytte seg av mulighetene som nå er tilgjengelig.

Tenk på dette før du velger skyløsninger

Før din virksomhet går til innkjøp av skybaserte tjenester, er det viktig å ha en plan for hvordan det kan brukes på mest mulig hensiktsmessig måte. Uten en god plan, vil bedriften ende opp med at brukerne trenger mer support for å utføre sine vanlige arbeidsoppgaver. I tillegg blir det uklart for brukerne hvor de skal henvende seg, avhengig av hvilket problem de har.

Når du skal velge en skyløsning er det også viktig at du først og fremst undersøker hvilke tjenester som lar seg integrere med de løsningene bedriften bruker i dag. Når alle tjenestene integreres med skyløsningen, vil de brukerne kun ha én pålogging og ett intervall for passordbytte. Dette spare brukerne for tid og frustrasjon, samtidig som det vil spare virksomheten for unødvendige utgifter. Det er mye enklere for alle om det kun er nødvendig å forholde seg til én IT-løsning, fremfor flere ulike «systemer».

Passer leverandørens backup med bedriftens behov?

Når du velger en skytjeneste, setter du også bort backup av dine data til leverandøren. De ulike tjenestene har forskjellige backup- og restore-rutiner dersom noe ved et uhell skulle bli slettet. Sørg for å gå nøye gjennom disse og se om de er i tråd med bedriftens behov. Tenk for eksempel over hvorvidt det vil skape problemer for din bedrift at leverandøren ikke sparer på data som en av dine medarbeidere ved et uhell har slettet, i mer enn 14 dager.

En annen ting det er viktig å tenke over, er hvorvidt leverandørens policy passer med bedriftens egne krav og policy. Når du kjøper du tjenester i skya, er du nødt til å følge leverandørens policy. Det kan skape konflikter dersom disse ikke stemmer overens. Tenk derfor nøye over dette før du tar en beslutning.

Serits beste tips til bedrifter som vil gå over i skyen

  • Det lønner seg økonomisk å sette ut tjenester i skyen. Du får forutsigbare utgifter, og totalkostnaden for driften av løsningen går ned.
  • Ha alltid en plan for bruk av skytjenester før dere setter i gang.
  • Det er viktig at bruken av skytjenester kan integreres med lokale IT-tjenester på en slik måte at brukerne ikke trenger å forholde seg til hvor løsningen ligger.

Kontakt Serit i dag for råd rundt hybridløsninger

Ta kontakt med oss for å lage en plan for skytjenestene deres. Ved å sette ut hele eller deler av IT-løsningene til Serit vil vi sørge for at bedriftens løsning oppleves som helhetlig. Vi vil også kunne tilby support på hele løsningen, noe som underletter for brukerne. De får én supportorganisasjon å forholde seg til, og som de kan kontakte uansett hva som måtte oppstå.

Vi hjelper deg med å gjøre din bedrifts IT-tjenester sømløse. Ta kontakt med oss tidlig i prosessen, for å få hjelp og støtte til dine beslutninger..