Fremhevet bilde

Innovasjon vil gi store besparelser: Datafangst med inspeksjons-droner viser utvikling på en helt ny måte

Luftfart, logistikk og IT har slått seg sammen for å levere totalinspeksjoner og digitale rapporter på et helt nytt nivå. Nylanseringen gir kunder innen blant annet olje og gass-, energi-, byggebransjen mulighet til å se trender over tid, noe som kan gi store besparelser.

I november lanserte det et år gamle selskapet Airlift Solutions noe helt nytt på markedet – digitale rapporter basert på datafangst av drone og uavhengige faglige vurderinger. 

På eiersiden av Airlift Solutions står helikopterselskapet Airlift, transport- og logistikkselskapet Transferd og Serit. Her samles en unik fagkompetanse som bidrar til at inspeksjoner blir rapportert på en helt ny måte.

PDF er ikke godt nok

Målet med satsingen har vært å få mer ut av sluttrapporten enn en PDF. 

–  Når man skal sammenligne store datamengder som bilder blir det krevende og tungvint å sammenligne flere PDFer. Det har vært en hodepine å se trender og historisk utvikling. Gjennom samarbeidet i Airlift Solutions har vi funnet en løsning som gjør det lett å sammenligne data over tid, sier Børre Eimhjellen, daglig leder i Airlift Solutions. 

Hjelper kundene å spare penger

Tjenestene til skybaserte Airlift Solutions tar utgangspunkt i miljøvennlig, kosteffektiv og sikker datafangst ved hjelp av drone (UAV). Gjennom jevnlige inspeksjoner blir det generert store mengder data i form av foto og video, som blir behandlet og analysert av en objektiv fagperson. I en digital rapport vil kunden se historiske data og trender, og følge med på om for eksempel sprekken i bygget eller rusten på masten utvikler seg.


–  Den digitale rapporten viser utvikling på en måte som ikke har vært mulig tidligere, og det gir kundene et beslutningsgrunnlag som kan spare de for store summer, sier Rumi Kislu.

Han er både CTO i Airlift Solutions og ansvarlig for å levere utviklingsprosjektet fra Serit. Han har hele veien hatt tett kontakt med Serits satelittkontor i Goa som har hatt ansvaret for å utvikle den digitale plattformen løsningen baserer seg på. 

Godt mottatt i oljebransjen 

Airlift Solutions har allerede hatt oppdrag i både norsk og britisk sektor, hvor det har blitt foretatt en serie av inspeksjoner av flammetårn. Her har kunden fått råd underveis om hvordan de kan legge opp driften for å forlenge levetiden på flammetårn og spare penger. 

–  Oljebransjen har tar imot oss på en veldig god måte. Det at vi har med oss luftfartskulturen fra Airlift er veldig nyttig. Det skaper tillit til det vi leverer og sikkerheten i oppdragene vi utfører, sier Eimhjellen, og legger til at Airlift Solutions har investert i nytt utstyr, blant annet en ny inspeksjonsdrone som tar svært gode bilder på denne typen oppdrag. 

Sikter mot kraftbransjen

Mot kraftbransjen ser Airlift Solutions på å bruke både drone og helikopter til inspeksjon. Mye av fjellheimen er ikke tilgjengelig med drone, så utstyret som blir brukt må naturligvis tilpasses formålet og mulighetene i området. 

–  Å bruke drone er en stor fordel i tettbygde områder. Den lager lite støy og er miljøvennlig med lavt strømforbruk, sier Eimhjellen. 

Snart i gang med versjon 2.0

De har nettopp lansert første versjon av løsningen, men har allerede planer for hva som skal implementeres i neste runde. Rett over nyttår begynner prosessen med versjon 2.0. 

–  Jeg ser frem til å jobbe videre med Airlift Solutions, og se hvor mye mer vi kan få ut av løsningen, sier Kislu.   

–  Vi er avhengige av utviklingskompetansen til Serit og logistikkompetansen til Transferd hele veien for å utvikle produktet videre. Nå vil vi prioritere å få på plass støtte for 3D, som vil være et godt visualiserende og svært verdiskapende verktøy for kundene, sier Eimhjellen.

–  Dette er bare begynnelsen, avslutter Kislu.