Fremhevet bilde

IT – en verden i rask endring

Skiftningene i den teknologiske verden går stadig raskere. Endringer i teknologiske livsløp ble tidligere målt i tiår. Med sin flytende utvikling i skyen, er nå endringene vanskeligere å måle.

For kort tid siden hadde alle organisasjoner eget IT-personell for å drifte tung IT-infrastruktur under eget tak. Vi ser nå at de tradisjonelle maskinrommene smuldrer bort sammen med det lokale IT-personalet. Greier organisasjonene å henge med?

IT-miljøene i SMB-markedet forvitrer

Den tunge infrastrukturen med store serverparker ute hos kunder forvitrer, og løsninger materialiseres i skyløsninger. Krympede serverparker gir erfaringsmessig kutt i IT-stillingene ute i næringslivet. IT-miljøene i SMB-markedet forvitrer.

De teknologiske grensene mellom jobb og privatliv viskes ut

Samtidig som maskinrommene krymper ser vi at teknologien på arbeidspultene vokser. Det er stadig flere enheter koblet til nett per ansatt i firmaet. Tendensen er også at de ansatte i større grad enn før ønsker å kunne bestemme egne plattformer å jobbe fra. Dette stiller også nye krav til rutiner rundt anskaffelse, drifting og avhending av teknologisk utstyr.

Ansatte har gjerne også egne enheter som de ønsker å benytte i jobbsammenheng. De teknologiske grensene mellom jobb og privatliv viskes ut.

Flere enheter gir større angrepsflater

Dette stiller nye krav til drift- og sikkerhet i organisasjonen, samtidig som et større antall enheter per ansatt gir større behov for brukerstøtte. Antallet enheter gir større angrepsflater og økt risiko, spesielt om en større andel av enhetene er i privat eie.

Økt behov for kompetent support

Totaler av dette gir nye behov for driftsstøtte og tilgang til et kompetent kundesenter som sluttbrukerne kan støtte seg til. Serit Kundesenter støtter næringslivets IT-behov. Vårt kundesenter er bygd ut for å støtte opp under de IT-behovene som næringslivet har i dag. Ta kontakt med ditt lokale Serit-kontor for å stifte nærmere kjennskap til de løsningene som kan underbygge dine nye driftsbehov.