Fremhevet bilde

Kom i gang med VR!

Å komme i gang med en VR-løsning er enklere enn du tror – men det lønner seg å gjøre forarbeidet grundig før beslutningen blir tatt.  

Det forklarer Frank Rødseth i Serit Molde. Han har erfaring fra utvikling av VR-løsninger i samarbeid med flere Serit-kunder og med hardware fra HP.  

– Mulighetene er mange og vi ser stadig eksempler på virksomheter som oppdager potensialet knyttet til denne teknologien, fortsetter Rødseth. – At spillbransjen har kommet så langt som de har og synliggjort hva som er mulig, har skapt interesse for denne teknologien i hele næringslivet. 

– Samtidig er ikke VR for alle. Bedriften bør være både modig og moden når det kommer til utprøving av ny teknologi. Og alle vil ha utbytte av en grundig analyse og gjennomgang av virksomheten og forretningsmodellen for å identifisere både mulige bruksområder og fallgruver før en eventuell beslutning om å sette i gang, blir tatt. 

– Vår rolle som rådgiver er å hjelpe kunden å kartlegge hvordan denne teknologien representerer en mulighet for dem. Denne prosessen må være en dialog som ikke bare handler om teknologi, men også om de som skal bruke den og miljøet som en eventuell løsning skal fungere i.  

Frank Rødseths råd for å lykkes med VR 

  • Interessen for å ta i bruk ny teknologi generelt og VR spesielt bør være høy. 
  • Gjør en grundig analyse av virksomheten og forretningsmodellen der mange ansatte involveres når VR-potensialet skal kartlegges. 
  • Dedikerte ansatte må få nok ressurser til at en VR-løsning kan implementeres og tas i bruk på en effektiv måte – slik at investeringen betaler seg.  
  • Pek ut nøkkelpersoner med VR-ansvar i hver avdeling. 
  • Ikke gå for fort frem – sørg for at ledelsen er med og har god dialog med nøkkelpersoner i prosjektet.  
  • Sats i et langsiktig perspektiv: Hvilke prosesser og deler av virksomheten kan effektiviseres og forbedres ved hjelp av VR. Utvikling? Leveranse? Opplæring? 
  • Samarbeid med rådgivere og leverandører som har erfaring og tilgang på god teknologi og løsninger.  

Går ombord før fartøyet er sjøsatt 

Et eksempel som Frank Rødseth trekke frem er en shippingkunde som har tatt i bruk VR for å starte onboarding av ansatte i skip som fortsatt er under bygging på verftet.  

– I svært mange tilfeller er det vanskelig for mannskapet – altså de som faktisk skal seile med fartøyet – å få komme ombord før alt er klart. Dermed får de liten tid på seg når de gjør seg kjent med skipet og gjennomfører opplæring i alt fra operasjonell drift og vedlikehold til sikkerhet og HMS. 

– I en VR-modell kan mannskapet bevege seg rundt i en realistisk og tro kopi av båten de skal jobbe på før den er sjøsatt. De sparer tid – og de møter forberedt når de går opp landgangen for første gang. Samtidig sparer rederiet penger, uten å sette sikkerhet eller kvalitet på spill, avslutter Frank Rødseth i Serit Molde.  

HP ligger foran 

– Å ta i bruk 3D i kombinasjon med VR, forutsetter en stabil teknologiplattform. Det er viktig å kunne stole hundre prosent, både på utstyr, leverandør og programvare – og det skal ikke gå galt mange ganger før tilliten til en VR-løsning forsvinner. Sånn er det ofte med ny teknologi; mange er skeptiske og trenger «bevis» på at investeringen har vært riktig.  

– I Serit har vi valgt å satse på HP sine VR-løsninger og produkter, både fordi kvaliteten er høy og fordi de har en solid plattform som våre kunder kan stole på. De er innovative på utviklingssiden og ligger i tet på VR-teknologien med sine arbeidsstasjoner og trådløse løsninger, sier Rødseth. 

Et ledd i denne satsingen for Serit sin del, er en kontinuerlig opplærings- og sertifiseringsprosess i samarbeid med HP. På den måten sikrer vi at de av våre ansatte som skal gi råd er kjent med utstyret – og vet når de skal hente inn ekstra ressurser fra våre egne samarbeidspartnere på VR-feltet  

HP sin profesjonelle VR-løsning inkluderer en rekke PC-modeller som er klargjort for kraftkrevende VR-prosesser, blant annet en «ryggsekk»-PC som gjør det svært enkelt å bevege seg i lokalet eller terrenget mens man jobber.  

Det markedsledende headset’et HP Reverb G2 og avanserte håndkontroller er også endel av denne løsningen.  

Les mer om HP sin profesjonelle VR-plattform og hardware her.