Fremhevet bilde

Kommuner ser nordover etter velferdsteknologi-kompetanse

Stadig flere kommuner ser nordover når de skal innføre velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. 

Serit Eltele har opparbeidet erfaring og kunnskap som kommuner i hele Norge drar nytte av. Det er nå langt flere enn de 12 kommunene i NVP-Finnmark som går for «nordnorsk» velferdsteknologi. Nylig tikket enda et anbud inn; denne gang en leveranse av trygghetsalarmer til fire kommuner ved Helgelandskysten. 

Ønsker å formidle kompetanse
Oppdrag som dette betyr mye for en aktør som Serit Eltele.
– Vi har blitt en nasjonal leverandør som blir lagt merke til. Det viser seg at vi kan slå de store, noe jeg tror henger sammen med måten vi løser utfordringene på. Når det kommer til velferdsteknologi, så har det klart noe å si at vi samarbeider med en betydelig aktør som Sensio som holder til i Oslo, sier direktør, Jens-Harald Jenssen. Han framhever verdien av kompetanse, og sier at Serit Eltele er opptatt av å kunne formidle kunnskapen ut til kommunene.

– Vi presenterer gjerne det vi gjør, det være seg via dialogkonferanser eller ved at vi kommer på besøk for fortelle hvordan vi setter sammen ulike løsninger ut fra hvilke behov og tilnærminger som kommunene måtte ha til velferdsteknologi.

– Vi ser at kommunene like gjerne ser nordover når det skal investeres i velferdsteknologi. Vi jobber med mange spennende prosjekter.

Vidar Thomassen, rådgiver i Serit Elteles velferdsteknologi-team.

Får et godt fotfeste
Målet til Nasjonalt velferdsteknologiprogram er at flere skal ta i bruk velferdsteknologi. Serit Eltele leverer i dag slike løsninger til mange flere kommuner enn det som var utgangspunktet i anbudet (i 2018) som omfattet de 11 kommunene i NVP-Finnmark. Vardø og Bardu kommune har kommet til i ettertid, og nå kom altså Brønnøy-avtalen også på plass. Om kort tid kan dessuten ytterligere to kommuner enda litt lenger sør merkes av på Serit Elteles velferdsteknolgikart. Det gir et godt fotfeste i store deler av landet. 

Serit Eltele har blitt en nasjonal leverandør også på velferdsteknologi. Direktør, Jens-Harald Jenssen, vil gi kommuner i hele Norge tilgang til den verdifulle kompetansen som teamet i Alta og Vadsø etter hvert har opparbeidet.

Uproblematisk geografi
Ifølge rådgiver og velferdsteknologi-ekspert, Vidar Thomassen, er det uproblematisk å levere denne typen teknologi til kommuner andre steder enn øverst på kartet.
– Vi ser at kommunene like gjerne ser nordover når det skal investeres i teknologi. Vi jobber med mange spennende prosjekter nå og har mye å henge fingrene i. Nylig fikk det lokale helsevesenet i Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy opplæring, på samme måte som ansatte ved Alta Omsorgssenter også har fått det nå på nyåret. Fokuset på opplæringen til Helgelands-kommunene har vært spisset mot bruk av digitale trygghetsalarmer som skal kunne varsle, spore og ha mulighet til dialog, både inne og ute.

Rådgiver i Serit Eltele, Vidar Thomassen, forklarer ansatte ved nye Alta Omsorgssenter hvordan teknologi kan effektivisere arbeidshverdagen og ikke minst gi beboerne en enda tryggere hverdag.

Innovative kommuner
De fire kommunene er ikke bare eksempler på at Serit Elteles virksomhet rundt velferdsteknologi forflytter seg stadig lengre sør. De er også et eksempel på kommuner som ikke nødvendigvis går for eksakt samme løsning som de som allerede har tatt i bruk ny velferdsteknologi.

– Akkurat denne leveransen omfatter mobile trygghetsalarmer til folk som bor hjemme, og er et prosjekt som det blir veldig interessant å følge. Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy er de første i vår portefølje som tar i bruk en type trygghetsalarm med GPS-teknologi som kan brukes både inne og ute. Her tar man i bruk mobil GPS-teknologi som hovedteknologi, og ikke stasjonær teknologi som til nå har vært den vanligste hovedteknologien. Løsningen skal settes i drift i februar, sier Thomassen.

Serit Eltele leverer og drifter i dag romovervåkning, fallalarmer, epilepsialarmer,  GPS-løsninger og sykesignalanlegg som skal gi både ansatte og beboere en tryggere hverdag.

Ta gjerne kontakt med Serit Eltele og vår salgssjef Håvard R. Bellika på 906 01 645 eller e-post havard.Bellika@eltele.serit.no hvis du vil vite mer.