Vi har tidligere beskrevet typiske endringer i IT miljøene til dagens SMB bedrifter. En indirekte følge av de endringene som skjer er en forskyvning av tekniske IT løsninger og valg av disse. Valgene pløyes gjerne helt ut til hver enkelt ansatt. Spørsmålet blir da om disse besitter den korrekte innkjøpskompetansen.

 

Skrevet av: Simon Skotheimsvik, Senior Systemkonsulent, Serit IT Partner Møre

Innkjøp var tidligere typisk knyttet til IT-avdelingen, men oppgaven har etter hvert blitt flyttet ut til andre funksjoner i bedriften – i enkelte tilfeller helt ut til den enkelte ansatte. Samtidig ser vi tendenser til at flere og flere anskaffelser blir gjennomført direkte i nettbutikk. Her er ofte utvalget overveldende og sjansen for at man velger riktig produkt går proporsjonalt ned jo flere alternativer man får. Dette stiller større krav til innkjøpskompetansen – noe som har direkte effekt på bunnlinjen.

Et produkt må løse et faktisk behov

Skal man gjøre et innkjøp må man vite hvilket produkt som passer best til oppgaven som skal løses. Mange går etter pris, men det er ikke ensbetydende for kvalitet sett opp mot faktiske behov som skal løses. Det er ikke gitt at en maskin som er 30% dyrere enn alternativet gir like mye bedre effekt for jobben som skal løses.

Vit hvordan du skal velge riktig IT-utstyr

Før en maskin skal kjøpes inn er det bra å vite hva den skal jobbe med, for så å velge maskin ut fra det. HP har for eksempel sin Workstation Product Finder hvor brukerne kan oppgi hvilke applikasjoner de skal jobbe med for så å få forslag til passende produkter i forskjellige prisklasser. Det tilbys også spesielle driverpakker for gitte applikasjoner hvor angitte egenskaper slås av eller på for best mulig utnyttelse av ressursene.

Spar tid og penger på veloverveide avgjørelser

Bruk gjerne nettløsningen til Serit for bestilling, men knytt kontakt med en selger hos Serit og bruk vedkommende til å understøtte valg av løsning før bestilling. Da er det større sannsynlighet for å få fornøyde brukere, som kan gå rett inn i produksjon med den mest effektive maskinen per investerte krone. Tid og kroner spart.

Rådfør deg derfor med Serit for å sikre riktig produkt inn mot dine behov.

Relevante lenker:

IT, En verden i rask endring
HP Workstation Product Finder
Serit Nettbutikk