Kundesupport er åpent alle hverdager i tidsrommet 08:00-16:00.

Innmelding av feil og oppdrag:

Vi har et system for å holde oversikt på oppdrag, innmeldte feil og aktiviteter knyttet til dette. I dette systemet kan du selv melde inn saker og følge fremdriften.

Innmelding av nye saker kan skje på en av følgende måter (i prioritert rekkefølge):

  1. Beskrivelse av problem eller oppdrag sendes til support@harstad.serit.no
  2. Innmelding av sak direkte i vår SelfService Portal (for registrerte brukere).
  3. Telefon: +47 77 00 27 50.

Innmelding av driftsproblemer for datasenterkunder

Ved kritisk driftsstans ring døgnbemannet vakttelefon på telefon + 47 99 25 19 11.

Du kan også ta kontakt med Serit Harstad her.