Profesjonell og kyndig support

En av våre viktigste oppgaver er å sikre at våre kunder får rask og profesjonell hjelp fra kyndige konsulenter når det er behov for dette.

Med Serit Helpdesk kan vi tilby en funksjonell, rask og brukervennlig service for å håndtere bestillinger, support, spørsmål, reklamasjoner, oversikt over utstyr og avtaler fra din bedrift. Serit Helpdesk er basert på ITIL som er en internasjonalt anerkjent standard.

For oss handler support om mer enn å løse feil og problemer. Rådgivning og opplæring er en viktig del av vår filosofi. Vi har konsulenter med høy dokumentert kompetanse innenfor sine fagområder, samt betydelig erfaring innenfor ulike former for drift. Som vår kunde kan du være trygg på at ditt IT-miljø blir ivaretatt på aller beste måte.


  • Vi gir oss ikke før problemet er løst
  • Vi holder deg informert om det skulle ta tid å løse ditt problem
  • Vi behandler alle med respekt og prioriterer din henvendelse på lik linje med alle andre
  • Vi innrømmer feil og skygger ikke unna de vanskelige samtalene

Vi har full kontroll – det skulle bare mangle. Serit HelpDesk overvåker nettverksinfrastruktur og tjenermaskiner i sanntid. Bedriftens IT-miljø visualiserers på kontrolltavler, plassert i vårt driftssystem. Ved avvik eller kritiske hendelser får du umiddelbart beskjed. Konsekvensene av feil i systemet kan reduseres drastisk når de oppdages tidlig, eller enda bedre – før de inntreffer.