Optimal service og support

Servicedesk er single-point-of-contact for alle IT-relaterte henvendelser, uansett kategori og uavhengig av feilkilde.

– Vi gir oss ikke før problemet er løst
– Vi holder deg informert om det skulle ta tid å løse ditt problem
– Vi behandler alle med respekt og prioriterer din henvendelse på lik linje med alle andre
– Vi innrømmer feil og skygger ikke unna de vanskelige samtalene

For oss handler support om mer enn å løse feil og problemer. Rådgivning og opplæring er en viktig del av vår filosofi. Vi har konsulenter med høy dokumentert kompetanse innenfor sine fagområder, samt betydelig erfaring innenfor ulike former for drift. Som vår kunde kan du være trygg på at ditt IT-miljø blir ivaretatt på aller beste måte.

Vi har full kontroll – det skulle bare mangle. Serit Service Desk overvåker nettverksinfrastruktur og tjenermaskiner i sanntid. Bedriftens IT- miljø visualiserers på kontrolltavler, plassert i vårt driftssystem. Ved avvik eller kritiske hendelser får du umiddelbart beskjed. Konsekvensene av feil i systemet kan reduseres drastisk når de oppdages tidlig, eller enda bedre – før de inntreffer.

Fra vår servicedesk får du alltid får beskjed om kritiske hendelser i ditt IT-miljø.

Med ProAktiv visualiseres virksomhetens IT-systemer på kontrolltavler plassert i Serit IT Partners driftsmiljø.

ProAktiv baserer seg på trafikklysprinsippet der de mest vitale parametre på tjenermaskiner og nettverksinfrastruktur overvåkes i sanntid.

Serit IT Partner reagerer umiddelbart om avvik forekommer, og handler etter fastsatte rutiner.

 

Du kan også ta kontakt med Serit her