Fremhevet bilde

La oss snakke om nettverk

Vi tok oss en prat med Odd Arne Hauge (Driftsansvarlig Datasenter) for å få en bedre forståelse for hvordan et nettverk fungerer best mulig – og hva man bør tenke på når man skal investere i nytt nettverk. (Notis: Innholdet i dette intervjuet baserer seg på våre nettverkstjenester og teknologi fra HPE Aruba – som er vår prefererte partner på nettverk.)

Hva er viktig å tenke på når man skal oppgradere eller bytte ut nettverket sitt?

Hvis jeg skal nevne det aller viktigste er det nok fire hensyn man skal være bevisst på når man velger et nettverk.

  1. Sikkerhet og segmentering. En må tenke over sikkerheten i nettverket. Ved å skille mellom ansattnett, gjestenett og teknisknett har man gjort en viktig jobb. Vi kobler stadig flere enheter på nettet – disse enhetene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, derfor er det svært viktig at de er koblet til et eget lukket nettverk.
  2. Fokuser like mye på kapasitet som tilgjengelighet. Når vi snakker om trådløst nett, er det viktig å tenke over hvilken kapasitet man har behov for. For eksempel kreves det en større kapasitet om man gjennomfører flere onlinemøter med deling av skjerm, kamera og lyd – sammenlignet med å logge seg på intranettet og jobbe med dokumenter eller surfing. For å finne ut hvilken kapasitet man har behov for bør man gjennomføre noe vi kaller en teoretisk planlegging.
  3. Evaluering. Gjennomfør en evaluering etter installasjon av det trådløse nettet for å gjøre tilpasninger for best mulig utnyttelse og opplevelse. Husk at nettverket er motorveien for at et selskap skal kunne jobbe effektivt. Er motorveien i dårlig stand eller bygd på feil premisser vil man fort få kø, treghet og være sårbar. Derfor er det viktig å sørge for at man har er robust og tilgjengelig nettverk som sikrer at alle digitale prosesser i selskapet fungerer godt.
  4. Velg et nettverk for morgendagens teknologi. Skal du bytte ut nettverket ditt i dag – skal du være trygg på at du velger et nettverk som er tilpasset dagens og fremtidens teknologi. Utstyret du velger må støtte dagens tekniske løsninger. For eksempel: sørg for at switcher har støtte for strøm over nettverkskabler på 30 watt per aksesspunkt. Velg et aksesspunkt med dagens gjeldende teknologi (Wi-Fi 6). Når man har den nyeste serien av aksesspunkt sikrer man at oppgradering av firmware blir gjennomført. Velger man forrige generasjons aksesspunkt kan man risikere at produsent faser ut støtten for disse, noe som kan skape en sikkerhetsrisiko.

HPE Aruba

Vi har valgt en langsiktig partner til vår Nettverkstjeneste. HPE Aruba muliggjør alt vi krever – og mer. På den måten kan vi levere et trygt, stabilt og moderne nettverk til våre kunder. Teknologien det er bygget på er god. For eksempel ARM og Clientmatch (Radiostyring) som gjør at enheter i nettverket kobler seg til best egnede aksesspunkt, som gir alle brukere den beste opplevelsen. En annen fordel er at man har tilgang til styring av nettverket fra én og samme portal. Dette gir en enkel administrasjon som gir oss muligheten til overvåking, feilsøking og oppgradering av enheter.

Det ligger også en smartteknologi i løsningen som kalles Aruba AI Insights. Dette verktøyet jobber som en liten rapporteringsrobot som vil gi en dypere og bedre innsikt i hvordan nettverket ditt opererer. Her får du anbefalinger på justeringer som kan gjøres for å optimalisere nettverket i sin helhet. For eksempel, dersom to aksesspunkt står for nære hverandre – vil ikke det være bra for dekningen, og kan resultere i at nettet vil virke tregere. Verktøyet gir også rapporter på tilgjengelighet og tilkobling (Connectivity).

Kunden slipper alle bekymringer

Først og fremst vil jeg trekke frem at kunden slipper å bekymre seg for nettverket. I vår tjeneste er alt inkludert – fra installasjon, drift og overvåking. Dersom utstyr blir ødelagt – byttes det ut kostnadsfritt. Det andre som er viktig er at tjenesten er satt opp etter en «Pay as you grow» modell. Det er enkelt å både utvide og justere etter behov.

For det andre er sikkerheten ivaretatt. Sikkerheten er et viktig hensyn man tar når man setter opp et nettverk. Derfor setter vi som standard opp et eget nettverk for ansatte, gjester, samt eget nettverk for teknologienheter. Det tekniske nettet er satt opp for enheter som for eksempel printere, låsesystem, ventilasjon, lys med flere. Dette gjør at man øker sikkerheten ved at man ikke slipper inn like mange på sitt interne nettverk – som gjør hele oppsettet mye sikrere mot eksterne trusler og sikkerhetshull.

Som MSP-Partner (Managed Service Provider) krever det at vi som leverandør må inneha en sterk kompetanse – samtidig som vi får mulighet til å tilby en nettverkstjeneste til svært gunstige priser. Vi kan derfor levere nettverk som en tjeneste mer kostnadseffektivt enn det vil være for kundene våre å kjøpe alle enheter og drifte på egenhånd.

Kundereferanse

Molde Fotballklubb valgte å kjøpe nettverkstjeneste fra oss. Sjekk ut denne videoen for å se mulighetene som finnes.