Serit skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement.

Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt mer overordnede engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet.

Serit forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner. Serits miljøledelsessystem omfatter både interne forpliktelser og eksterne forpliktelser overfor kunder, og er integrert med HMS og internkontrollsystemet i selskapet.

Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.

Siste års Klima- og miljørapport for Serit finner du nedenfor:

Vårt mål er at IT-bransjen skal være en bransje som tar miljøspørsmålet på alvor og går foran som gode eksempler.

Les mer om sertifisering på Miljøfyrtårns egne sider