Den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Vi er på vei inn i en ny industriell tidsalder, hvor mye handler om å anvende nye teknologier.

 

Big Data Analytics, IoT (Internet of Things), sensorikk, 3D-printing, VR (Virtual reality), AR (Augmentet reality), AI (kunstig intelligens) og robotisering fører til en bred og dyp transformasjon. Denne prosessen kalles ofte den fjerde industrielle revolusjon eller industrielt internett.
Det finnes et mangfold av digitale løsninger som kan ta over de gode gamle «punche-jobbene» samt frigjøre tid og ressurser på arbeidsplassen. På denne måten kan organisasjoner bruke mer tid på utvikling og verdiskapning. Likevel er det mange bedrifter som ikke benytter seg av disse løsningene og mulighetene. Rapporten Digital Index (Visma, 2017) kan fortelle at Norske bedrifter har en digitaliseringsgrad på kun 46%.

Hva er digitalisering

Vidar Evensen (Adm. Direktør Visma Consulting) beskriver digitalisering på denne måten “Digitalisering handler om å understøtte, forenkle og effektivisere arbeidsprosesser med IT-løsninger. Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er selve IT-løsningene i seg selv, men at digitalisering handler om å bruke teknologi til å eliminere manuelle arbeidsoppgaver, og å effektivisere gjennom teknologi.”
Denne beskrivelsen forklarer hva vi legger i ordet digitalisering – forenkle tunge, trege og manuelle arbeidsoppgaver ved å ta i bruk ny teknologi.

De tre vanligste hindrene for digitalisering i en bedrift

Utfordringen er å anvende den digitale innsikten disse nye teknologiene muliggjør, til å skape verdier som skal føre til nye bærekraftige forretningsmodeller, produkter og tjenester.
I følge Visma sin rapport (Digital Index 2017) har norske bedrifter en digitaliseringsgrad på kun 46%. Det betyr at flere viktige administrasjons og økonomiprosesser ikke blir gjort digital og effektiv. De tre vanligste innvendingene mot å utvikle og effektivisere sine prosesser er (Visma Digital Index, 2017):

1. Gjennomføringsevne og endringskultur: Å gå fra å forstå, til faktisk å gjøre, er utfordrende for mange.
2. Prioritering i ledelsen: Mange ledere i dag er for opptatt av kostnader, enn på utvikling, innovasjon og å sette kundens behov – og ikke minst kundens endrede behov – i sentrum.
3. Manglende kompetanse: Manglende kunnskap om hvilke muligheter vi har og løsninger som finnes, er et større hinder enn faktiske finansielle midler til å gjennomføre endringene.

Serit hjelper din bedrift med digitalisering, kontakt ditt lokale kontor og vi bistår deg gjennom prosessen.

Norske ledere fokuserer for mye på kostnadskutt

Digital Index kan fortelle oss at fokuset til en daglig leder i SMB-segmentet vil typisk være på kostnadskutt, i mye større grad enn hva effektivisering og digitalisering. Til sammenligning med daglige ledere i Amerika eller Asia som bruker 36- og 37% av arbeidstiden sin på å jobbe med dette, benytter norske daglig ledere kun 15% av sin arbeidstid på dette. (Senter for Digitalisering, BI 2016).
Hva om dine medarbeidere kan skrive og sende inn reiseregning på flyplassen på vei hjem? Eller du som leder kan godkjenne fravær som for eksempel egenmeldinger – rett fra mobilen når du selv er bortreist eller ikke på kontoret? Ta digitaliseringen på alvor – de prosessene som kan gjøres mer digital og effektiv, vil gi deg mer tid til å jobbe med verdiskapning i din kjernevirksomhet.

«Sånn har vi alltid gjort det»

Flere norske bedrifter tror de er kommet langt på digitaliseringsreisen, men sannheten er at de så vidt har begynt. Det blir stadig enklere å bytte ut de manuelle prosessene med effektive digitale løsninger. Det viser seg derimot at de fleste norske bedrifter i SMB-markedet henger etter i digitaliseringsreisen. Generelt ligger nordiske land langt bak i utviklingen, sammenlignet med land som USA og Asia.

Konkurransen i norsk næringsliv tilspisses for hver dag, vår påstand er at de bedriftene som evner å omfavne digitaliseringen vil rase fra bedrifter som velger å stå stille – som velger å gjøre ting “sånn vi alltid har gjort det.”.

7 økonomi- og administrasjonsprosesser du kan digitalisere nå

I rapporten Visma har utarbeidet: Digital Index 2017, kan du lese hvordan din bedrift kan digitalisere deres 7 vanligste økonomi- og administrasjonsprosesser. Vi bistår gjerne dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette.

LAST NED RAPPORTEN HER.

KILDER: Digital Index, Visma (2017).
Studie om digitalisering gjennomført av Senter for Digitalisering BI Norge, Handelshögskolan i Stockholm og MiT Boston (2016).