Fremhevet bilde

Ny eier gir Serit Agder ny kompetanse, kraft og kapital

Serit Agder er den ledende digitaliseringspartneren for virksomheter på Sørlandet. Nå blir vi en del av Mimir, en ny gruppering av fremgangsrike IT-selskaper over hele Norge. Gjennom oppkjøpet får Serit Agder tilført ny kompetanse, kraft og kapital som vil gi våre kunder enda bedre tjenester og våre ansatte nye og spennende muligheter.

– Mimir er etablert gjennom flere oppkjøp og er støttet av en solid og ambisiøs eier i Equip. Forventet omsetning i 2020 er over 400 millioner kroner. Mimir er i sterk vekst både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Hovedaksjonær og grunder i Serit Agder Trond Østereng blir sammen med nøkkelpersoner i selskapet med videre som aksjonærer i Mimir, – Anders Guttormsen, Daglig leder Serit Agder.

Serit Agder har satset tungt på utvikling av tjenester som optimaliserer IT-hverdagen hos kunder på Sørlandet gjennom tilgang til en komplett digital plattform.

Våre IT-drifts tjenester setter tilgjengelighet til systemene, sikkerhet for dataene, god brukeropplevelse og forutsigbare kostnader i fokus.
Vi designer og etablerer en IT-drifts løsning basert på ønsker for funksjonalitet og ansattes behov. Vi gir råd om hvordan teknologi kan bidra til å gi våre kunder ønskede effekter opp imot samhandling, vekst og innovasjon.

Det at over 1500 virksomheter abonnerer på våre tjenester bekrefter at strategien har vært riktig. Vi har fortsatt et stort vekstpotensial. En ny solid eier med perspektiver utover Sørlandet vil bidra til å videreføre og utvikle strategien sammen med oss. Dette danner grunnlaget en for en robust plattform for videre vekst fremover.

Daglig Leder Anders Guttormsen ser positivt på salget, og ser fram til å få en solid aktør i ryggen i den videre satsingen.

Den nye eieren bidrar med både vekstkapital og kompetanse til små og mellomstore bedrifter. De vil videreutvikle Serit Agder og bidra til økt aktivitet i regionen.
Dette samsvarer bra med vår strategi sier daglig leder Anders Guttormsen.

Det er ikke planlagt endringer i Serit Agder sin organisering eller lokalisering som konsekvens av oppkjøpet. Vi skal med andre ord fortsette og styrke vår rolle som lokal samarbeidspartner med høy kompetanse og nærhet til kunden.