Sharecat Solutions inngår Datasenteravtale med Serit Bergen

Sharecat Solutions tar sikkerheten på alvor og flytter datasenteret inn til Serit Bergen. Avtalen har en varighet på 3 år. Estimert verdi er 6 MNOK. «Vi er trygge på valget av Serit Bergen som IT-partner», forteller CEO i Sharecat Solutions, Dag Pettersen.

Avtalen omfatter hosting og driftstjenester fra Serits datasenter i Bluefjords inklusiv IT-support og rådgivningstjenester. Sharecat Solutions har 50 ansatte og har hovedkontor på Midttun i Bergen.

Bakgrunn for avtalen er økte kundekrav. Med store oljeselskaper som kunder blir det stilt tøffe krav til sikkerhet og tilgjengelighet. ShareCat Solutions kom til erkjennelsen at IT-drift ikke er noe de bør bruke tiden sin på, og ønsket å fokusere på sin kjernevirksomhet.

Fem tilbydere ble kortet ned til 3 finalister, hvor Serit Bergen ble valgt. Valget falt på Serit Bergen grunnet en kombinasjon av datasenterets egenskaper, pris og kundereferanser.

«Totalt sett var det Serit Bergen som kom best ut», forteller Pettersen.

«Vi har opplevd en konstruktiv, grei og ryddig forhandlingsprosess hvor begge parter vant», forteller Pettersen.

«Serit har vært faglig dyktige, opptrådt profesjonelt, og vært lydhøre gjennom hele prosessen».

Sharecat Solutions er leverandør av skybaserte IT-løsninger og tilhørende tjenester for håndtering av teknisk utstyrsinformasjon til olje- og gassindustrien globalt. Selskapet består av ca 50 ansatte og har hovedkontor i Bergen, med kontorer i UK og Malaysia.

Serit Bergen ble etablert høsten 2018 som et selskap i Serit Gruppen med tette bånd til Serit Fjordane IT som største eier. Daglig leder er Frode Løndal. Selskapet er ekspansiv og har ansatt 4 senior konsulenter med fokus på Cloud arkitektur, Innsikt og sikkerhet. Selskapet leverer rådgivning, skytjenester, datasenterløsninger, IT strategi og Innsikt/analyse – i tillegg til IT infrastruktur.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Dag Pettersen, CEO i Sharecat Solutions AS, mobil (+47) 911 30 748

Frode Løndal, Daglig leder i Serit Bergen, mobil (+47) 982 11 280

Dagmunn Fauske, Daglig leder i Serit Fjordane IT, mobil (+47) 982 40 353