Faglig påfyll i Førde og Bergen:  Slik kan samarbeidet mellom markedsføring og salg skape stor verdi

Hvordan kan markedsavdelingen og salgsavdelingen jobbe tettere for å skaffe flere leads og ta en større markedsandel? Svaret er Inbound Marketing, og dette vil Petter Johnsen fra Labs.Marketing snakke om på Sunnfjord Hotel i Førde 22. januar og hos Serit Bergen 30. januar.

 

Med Inbound Marketing er fokuset å tiltrekke seg potensielle kunder gjennom godt og relevant 

Petter Johnsen fra Labs.Marketing

innhold i de ulike fasene i kjøpstrakten, og dermed skape engasjement som resulterer i leads og salg. 

Metodikken handler om å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet til markedsavdelingen i digitale kanaler. Vi ønsker å kutte markeds- og salgsaktiviteter som ikke gir gode leads, noe som igjen vil kunne gi langt høyere ROI (Return on Investment), sier Johnsen, som har jobbet med inbound marketing i mange år og sett gode resultater.

 

Alle må dra i samme retning

Historisk sett har markedsavdelingen og salgsavdelingen sittet på hver sin tue, og inbound marketing vil rive ned skille mellom de to fagområdene

Markedsavdelingen har gjerne lite kunnskap om B2B-salg, og hva leads resulterer i av kroner og ører. Mens salgsavdelingen på sin side klør seg i hodet av hva markedsavdelingen gjør, og gir lite informasjon om kundene tilbake, sier Johnsen.  

Inbound Marketing handler om å samle teamet og få alle til å dra i samme retning. Det krever en investering fra flere i bedriften, og man må ha fokus på å spille hverandre gode. 

 

Mulighet for å ta markedsandel

Inbound Marketing har blitt mer utbredt i Norge de siste 5 årene, og er mye brukt i USA og Storbritannia. Johnsen mener metodikken har et fantastisk potensiale for de alle fleste bedrifter.

Metoden og kunnskapen har lenge vært brukt i forbrukermarkedet, men innen B2B er det et stort potensiale for å bruke effektiv,datastyrt markedsføring. Markedet er ikke mettet, og det er mulighet for å kapre gode markedsandeler. Kundene finnes der ute og har et informasjonsbehov. Det handler om å treffe dem på rett sted med rett budskap til rett tid, avslutter han. 

 

Ble du nysgjerrig på hvordan du kan få flere potensielle kunder til din bedrift? Ikke gå glipp av nyttige tips fra Petter Johnsen på nyttårsfrokosten i Førde og fagfrokosten i Bergen!

Husk å melde deg på! Trykk videre på lenken.