Fjord Tech-konferansen: Helge Skrivervik utfordrer IT: Vinn eller forsvinn!

– Uansett hva vi driver med, er vi på feil spor hvis vi gjør omtrent det samme som i fjor, sier Helge Skrivervik, teknologi-analytiker og etterspurt foredragsholder. Ikke gå glipp av hans inspirerende og utfordrende foredrag om sikkerhet, digital transformasjon og IT 2.0 under Fjord Tech- konferansen i Sogndal 4.-5. mars.

 

– Endringshastigheten i dag er helt annerledes enn for bare 3 år siden. Å stå rolig er det samme som å henge etter. 2 år er gammelt, 5 år er “musealt”, sier han og fortsetter: 

– Vi er født litt trege alle sammen. Vi foretrekker stabilitet, kontinuerlig endring koster – hver dag. Det er behagelig og trygt å gjøre det vi føler at vi kan, men hvordan føles det å se hele verden fosse forbi fordi vi ikke fulgte med i timen, spør Skrivervik.

Han mener at vi som jobber med teknologi har lett for å se på oss selv som endringsvillige, og vant med forandring.

–  Noen ganger er det tilfelle, men langt fra alltid. Min oppgave er å være forandringsagent, inspirere til å løfte blikket, se helheten og drivkreftene  – ikke bare de daglige utfordringene. 

Les mer om Fjord Tech-konferansen. 

Tydelighet

Skrivervik er også opptatt av tydelighet. 

– Vi omgir oss med romslige begreper og antar at omgivelsene deler vår oppfatning. Det er sjelden tilfelle, sier han og nevner “kvalitet” og “digitalisering” som eksempler. – Ved å starte med tydelighet, unngår vi forvirring og kommer raskere til målene. Vi har alle deltatt i utallige møter, blitt enige – for deretter å være totalt uenige når referatet kommer. 

Digitalisering er Skriverviks favoritteksempel. 

– Vi har digitalisert i over 40 år, tatt i bruk digitale hjelpemidler til forbedring av gamle prosesser. Utfordringen i dag er å erstatte de gamle prosessene, ikke forbedre dem ytterligere. Da trenger vi begreper som skaper riktige assosiasjoner, ikke koblinger til det vi gjorde for 10 år siden. “Digital transformasjon” er et slikt begrep – som flytter fokus til transformasjon i stedet for teknologi.

Helge Skrivervik har høye ambisjoner for “nye” IT, som han ofte kaller IT 2.0. Foredraget forklarer og motiverer for denne nye rollen, der IT blir et naturlig nav i den digitale organisasjonen, en muliggjører og godt synlig ressurs. 

IT er virksomhetens digitale muliggjører – forvalter av virksomhetens digitale fremtid. En rolle som fordrer noe ganske annet enn den klassiske “holde lysene på”-varianten. Å tviholde på oppgaver som andre kan gjøre rimeligere, raskere og enklere er hemmende – for IT og for organisasjonen. IT skal velge, kombinere, formidle og kontrollere tjenester, i noen tilfeller utvikle eller tilpasse dem, men i liten grad produsere selv. En enorm transformasjon.

Mer ekspertise, ny kompetanse

Tredje tema i Skriverviks foredrag er sikkerhet, eller – som han selv poengterer: Cyberforsvar. Igjen handler det om tydelighet. “Sikkerhet” oppfattes som “beskyttelse hvis noe skulle skje”. Det var før. Nå er det krig. Alle er under angrep 24/7 – fra alle kanter. I denne krigen er brannmurer og antivirus like effektive som vinduer mot mitraljøser. En situasjon som har endret seg brutalt på bare 5 år.

– Da blir spørsmålet: Har vi riktig ekspertise?

Profesjonell bakgrunn – HELGE SKRIVERVIK: 

Helge Skrivervik har lang fartstid i norsk næringsliv. Han deltok i utviklingen av Berkeley Unix ved University of California, Berkeley, og var frontfigur under innføringen av Unix i Norge på 80-tallet. I 1985 startet han Skrivervik Data as. Selskapet ble synonymt med Unix i markedet, med produkter fra blant andre Sun MicrosystemsConvex Computer og Pyramid Technology. Helge utviklet og holdt landets første kurser i Unix, TCP/IP, datasikkerhet og C-programmering, og skrev ‘Driftshåndbok for BSD Unix’ i 1988. Han har utgitt et tosifret antall bøker om teknologi-relaterte temaer – fra drift til strategi.

myMAYDAY.com as ble startet i 1993 av Hanne Mellingen og Helge Skrivervik med formål å formidle kunnskap om IT-trender, teknologi, erfaringer og muligheter til IT-markedet – uavhengig, støyfritt, og med en pragmatisk vinkling.

Kilde: myMAYDAY.com, (hentet 03.02.2020)

Påmelding: Svaret – og en rekke nye utfordringer – får du i Skriverviks keynote-foredrag på Fjord Tech-konferansen i Sogndal 4.-5. mars. Se hele programmet for konferansen her, og meld deg på i dag!