Nyttårsfrokost i Førde:  Hvordan kan en liten bedrift lykkes i konkurranse med store aktører?

22. januar inviterer Serit Fjordane IT til nyttårsfrokost på Sunnfjord Hotel i Førde. Her kan du blant annet glede deg til et spennende foredrag av Espen Starheim Breivik, manager i PwC. Han vil snakke om hvordan mindre og lokale aktører kan lykkes til tross for begrenset kapasitet og finansielle muskler.

 

– Det er faktisk mange fordeler med å være en liten fisk i den store dammen, men det er kanskje ikke alle som utnytter dette som en reell konkurransefordel, sier Starheim Breivik.

 

Espen Starheim Breivik, manager i PwC, Ålesund.

Slik lykkes du digitalt
På nyttårsfrokosten vil han snakke om hvordan han mener mindre og lokale selskaper kan lykkes i vår digitale tidsalder, hvor markedskreftene endrer seg og de store aktørene bare blir mer dominerende. I PwC i Ålesund jobber han blant annet med IT-strategi, systemimplementering og organisasjonsutvikling, og gjennom flere år i konsulentbransjen har han studert en rekke ulike organisasjoner fra innsiden. Basert på dette har han gjort seg noen tanker rundt hvilke områder som kan bidra til vekst.

– Jeg tror at mindre selskaper i mange tilfeller har vel så gode muligheter til å lykkes som de store.  Det at omgivelsene endrer seg i et stadig raskere tempo taler i min bok for at mindre selskaper ofte er bedre rustet. Korte beslutningsveier, et team med brennende eierskap til produktet eller tjenesten og nærhet til kunden vil gi gode forutsetninger for å lykkes, sier han.

Viktig å satse på ny teknologi
Starheim Breivik vil også belyse hvordan små bedrifter kan bruke teknologi til sin fordel til tross for at konkurransen har blitt større.

– Mindre selskaper føler ofte de har mindre kapasitet til å jobbe strategisk med sin teknologiske plattform utover den daglige driften. Jeg tror likevel mindre selskaper lettere kan teste ut ny teknologi i liten skala og få implementert nyttige verktøy raskere. Her er det viktig å ikke bli sittende igjen på perrongen – da blir det langt å gå, understreker han.

 

God arena for nettverksbygging
Frokostseminaret er en fin måte å få litt faglig påfyll og inspirasjon på i en ellers hektisk hverdag. Her vil det i tillegg til foredrag av Staarheim Breivik også være innlegg fra Serit og Keyteq. Det er dessuten et sted for lokale bedrifter å møtes.
– Dette er også en flott arena for nettverksbygging og hvor det lokale næringslivet kan møtes for å dele erfaringer. Sunnmøringer som meg blir ellers tiltrukket av gratis frokost, smiler Espen Starheim Breivik.