Serit er en av Norges største IT-grupper, og er landsdekkende med våre 29 lokalkontor. Vi består av 300 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vi er sterkt opptatt av lokal tilstedeværelse og av å bygge nære relasjoner for å gjøre IT til et konkurransefortrinn for våre kunder. Gjennom samarbeidet i gruppen har vi tilgang på kompetanse og erfaring som gjør oss til en fleksibel totalleverandør for alle typer bedrifter.

Gode, fleksible og innovative IT-løsninger

Vår felles styrke er gode, fleksible og innovative IT-løsninger. Våre spesialister leverer løsninger fra ledende leverandører og produsenter til konkurransedyktige priser. Kvalitet i alle ledd er et nøkkelbegrep for hele gruppen, og våre rådgivere og utviklere vil gjennom høy kunnskap og stor entusiasme, bidra til at små og store bedrifter utnytter IT som et effektivt redskap for å nå sine mål.

Vår historie

Serit ble stiftet i 2011 og har i dag lokalkontorer over hele landet. Serit Gruppen har en klar målsetning om å være en partner for lokalt næringsliv i Norge. Med dette mener vi at vi skal være en totalleverandør av IT og mobilitet, der kundene får det beste av to verdener; lokalt engasjement og tilstedeværelse – støttet på en nasjonal plattform. Serit skal gi kundene rom for fleksibilitet og vekst og samtidig være en IT-leverandør de opplever som «sin».

I lokalt næringsliv inkluderer vi også desentralisert offentlig sektor som kommuner, skole og helsesektoren.

En sterk nasjonal gruppe har vært avgjørende for å etablere gode samarbeidsavtaler med ledende leverandører. Vi opplever at bevisstheten rundt rollen moderne teknologi har for vekst og effektivitet, øker på alle nivåer. Dette setter samtidig høye krav til gruppens rådgivere og IT-konsulenter.

Om Serit Gruppen

Serit består av elleve godt etablerte IT-forhandlere, med kontorer rundt om i hele landet, vi har gått sammen om å danne Norges største IT-grupper. 300 engasjerte og dyktige medarbeidere vil bevise at vi med felles verdier og høy kunnskap kan forandre kundens IT-hverdag. Nasjonalt engasjement og lokal tilstedeværelse vil gjøre dette mulig. Vårt org. nummer er: 997 843 703.

Finn ditt nærmeste Serit-kontor her