Serit er Miljøfyrtårnsertifisert og vil med følgende midler sikre at HMS målene blir nådd.

Oppfylle offentlige krav til internkontroll

Utforme, innføre og holde et oppdatert system for HMS som tilfredsstiller de offentlige krav til internkontroll. Dette system skal brukes som et redskap for å sikre at bedriftens arbeid gir færrest mulige skader og helseproblemer.

Fagutvikling- og kompetanse

Videreutvikle og vedlikeholde en organisasjon av medarbeidere som har den nødvendige kompetansen, erfaring og dyktighet.

Informere og motivere

Informere og motivere medarbeiderne slik at de oppfatter systemet for HMS som et system som gjelder alle nivåer og medarbeidere i bedriften.

Være mer enn bare en leverandør

Vi er opptatt av tillit. Vi skal bygge partnerskap med kundene våre og være mye mer enn bare ”en leverandør”.

Ansette lærlinger for morgendagens arbeidskraft

Legge til rette for at våre kontorer blir lærebedrifter, og dermed aktivt bidrar til å sysselsette lærlinger. Lærlingene må ha relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen, og kontorene må ha en ledelse som ivaretar bedriftens opplæringsansvar.

Serit er Miljøfyrtårnsertifisert

Være et Miljøfyrtårn som bidrar til at virksomheten er miljøvennlig og påvirke våre samarbeidspartnere tilsvarende.

Bedre miljø

Vi skal legge til rette for IKT-løsninger som bidrar til bedret miljø. Klima og miljørapporter tilgjengeliggjøres ved forespørsel.

Systemet for HMS omfatter alle funksjoner i gruppen.

Kontakt oss i Serit her, dersom du har spørsmål.