Vår visjon er «Sammen mestrer vi fremtiden».

Sammen betyr at vi benytter oss av hverandres spisskompetanse for å gi deg som kunde det beste i enhver løsning.

Sammen betyr også at Serit samarbeider med deg, gjennom korrekt forståelse av deres forretningsmessige behov, og gjennom å bygge og vedlikeholde en tett relasjon til nøkkelpersonene.

Mestrer betyr at kunden gjennom sitt forhold til Serit skal kunne mestre hverdagen enklere og mer effektivt. Serit skal levere produkter og tjenester som betyr bekymringsløshet for driften.

Fremtiden forteller at Serit er fremoverlente i sin tilnærming til teknologi og utvikling på kundens vegne. Tjenestene og produktene Serit leverer skal være robuste nok til å tåle endringer.

Verdiene i Serit er: Nær, stolt og direkte

  • Nær betyr at Serit er nær kunden, både i geografisk og forretningsmessig forstand. Nærheten, den lokale forankringen og tilstedeværelsen, er en av Serit sine styrker. Nær betyr også at lokalkontorer og ansatte i hele organisasjonen er nær hverandre, er stolte av å være en del av Serit, løfter i flokk og står sammen om å oppnå suksess.
  • Stolt betyr at det skal oppleves som en fordel å jobbe i Serit fordi omverdenen bedømmer selskapet til å være blant de aller beste innen sitt felt. Stolt betyr også at man er villig til å ta i det ekstra lille taket dersom det behøves, fordi man har lyst og vilje til å levere over forventning.
  • Direkte betyr at alt Serit leverer, måten det leveres på og oppfølgingen etter leveranse skal preges av åpenhet, transparens og unik tillit. Direkte er troverdighet og ærlighet.

Våre verdier skal sitte i ryggmargen

Verdier skal «sitte i ryggmargen» til de ansatte, og er basis for kulturen i Serit. I beslutningssituasjoner der man tviler, vil bruk av verdiene gi støtte til riktig beslutning.

Kontakt Serit i dag dersom du ønsker en trygg samarbeidspartner på alt innen IT.