Fremhevet bilde

Om Serit

Serit er en av Norges største selvstendige IT-grupper, og har 10 lokalkontor. Vi består av 140 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vi er sterkt opptatt av lokal tilstedeværelse og av å bygge nære relasjoner for å gjøre IT til et konkurransefortrinn for våre kunder. Gjennom samarbeidet i gruppen har vi tilgang på kompetanse og erfaring som gjør oss til en fleksibel totalleverandør for alle typer bedrifter.

Gode, fleksible og innovative IT-løsninger

Vår felles styrke er gode, fleksible og innovative IT-løsninger. Våre spesialister leverer løsninger fra ledende leverandører og produsenter til konkurransedyktige priser. Kvalitet i alle ledd er et nøkkelbegrep for hele gruppen, og våre rådgivere og utviklere vil gjennom høy kunnskap og stor entusiasme, bidra til at små og store bedrifter utnytter IT som et effektivt redskap for å nå sine mål.

Vår historie

Serit ble stiftet i 2012 og har i dag lokalkontorer over hele landet. Serit Gruppen har en klar målsetning om å bli være en partner for lokalt næringsliv i Norge. Med dette mener vi at vi skal være en totalleverandør av IT og mobilitet, der kundene får det beste av to verdener; lokalt engasjement og tilstedeværelse – støttet på en nasjonal plattform. Serit skal gi kundene rom for fleksibilitet og vekst og samtidig være en IT-leverandør de opplever som «sin».

I lokalt næringsliv inkluderer vi også desentralisert offentlig sektor som kommuner, skole og helsesektoren.

En sterk nasjonal gruppe har vært avgjørende for å etablere gode samarbeidsavtaler med ledende leverandører. Vi opplever at bevisstheten rundt rollen moderne teknologi har for vekst og effektivitet, øker på alle nivåer. Dette setter samtidig høye krav til gruppens rådgivere og IT-konsulenter.

Om Serit Gruppen

Serit består av elleve godt etablerte IT-forhandlere, med kontorer rundt om i hele landet, vi har gått sammen om å danne Norges største IT-grupper. 140 engasjerte og dyktige medarbeidere vil bevise at vi med felles verdier og høy kunnskap kan forandre kundens IT-hverdag. Nasjonalt engasjement og lokal tilstedeværelse vil gjøre dette mulig. Vårt org. nummer er: 997 843 703.

Vi er Miljøfyrtårn

Serit skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement.

Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt mer overordnede engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet.

Serit forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner. Serits miljøledelsessystem omfatter både interne forpliktelser og eksterne forpliktelser overfor kunder, og er integrert med HMS og internkontrollsystemet i selskapet.

Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.

Siste års Klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører kontakt oss her!

Vårt mål er at IT-bransjen skal være en bransje som tar miljøspørsmålet på alvor og går foran som gode eksempler.

Les mer om sertifisering på Miljøfyrtårns egne sider