Fremhevet bilde

Bærekraftig IT

Innkjøpere av IT har ansvar for å skape bærekraftige IT-miljøer som ikke belaster jordens ressurser mer enn nødvendig, eller bryter med menneskerettighetene. Miljømerking gjør det enklere å ta bærekraftige valg, siden vi vet at produktet tilfredsstiller gitte krav gjennom hele livssyklusen – fra produksjon til gjenvinning.

Vi tar store steg for å redusere fotavtrykket vårt.