Serit AS med alle deres medlemmer har gjennom mange år vært en fokusert og suksessfull løsningsleverandør for Dell EMC.

Med Serit AS sin lokale tilstedeværelse, kompetanse og leveringsevne har samarbeidet gjort at Serit AS i 2017 ble utnevnt som Platinum partner i Dell EMC sitt Partner Program.

Virksomhetens kjernekompetanse på Dell EMC er på klient og server løsninger, men dekker også den fulle bredden i Dell EMC sin løsningsportefølje.

Geir Kurdøl, Channel Sales Manager