Serit og HP har hatt et tett og nært samarbeid i mange år, og Serit er en av få HP Platinum Partnere som er sertifisert på de fleste av HPs mange forretningsområder. Sammen vil vi sørge for stabilitet og trygghet rundt dine klient og print investeringer.

Om HP. Visjonen vår er å skape teknologi som gjør livet bedre for alle – overalt. Alle mennesker, alle organisasjoner og alle samfunn rundt om i verden. Dette motiverer og inspirerer oss til å gjøre det vi gjør. Til å skape det vi skaper. Til å finne opp og gjenoppfinne. Til å utvikle opplevelser som forbløffer. Med teknologien vår kan du skape deg en ny verden. Dette er nye HP. Keep reinventing.

Morten Solli, Partner Business Manager