IT-sikkerhet er ikke lenger et valg, men en nødvendighet. Om du har person- eller kundedata lagret i ditt nettverk, har du et ansvar overfor dine ansatte og kunder. Det er ditt ansvar at informasjonen forblir intern, og ikke misbrukes av angripere.

Oppdaterte sikkerhetsløsninger er en tvingende nødvendighet for bedrifter i alle størrelser og informasjonssikkerheten på tas på alvor.

Serit tar sikkerheten på alvor

I Serit tar vi sikkerhet på alvor og kan tilby bedriften en tilpasset løsning som sikrer nettverket mot datainntrengning og tap av viktig informasjon. Uansett om du trenger ny løsning for brannmur, anti-malware, kryptering, patch management, autorisering, backup eller sikring av mobile enheter, har vi gode løsninger for både mindre og større bedrifter.

I 2018 ble det lovpålagt å ha kontroll på persondata

25. mai 2018 tredde EUs personvernforordning i kraft. Forordningen, kalt GDPR, gjør det lovpålagt å ha kontroll på persondata. Konsekvensene ved å ikke følge retningslinjene, kan medføre strenge straffer på opptil 4% av virksomhetens samlede omsetning.

Husk å sikre dine persondata, kontakt Serit i dag for bistand og hjelp til å ivareta sikkerheten.

Sikkerhetstiltak er eierens ansvar

Det er virksomheten som eier IT-utstyret med innhold, som er ansvarlig for at nødvendige sikkerhetstiltak blir utført for å verne om bedriftens verdier. Dagens moderne trusler gjør det svært krevende og kostbart å bære dette ansvaret alene. Og konsekvensene kan bli fatale for virksomheten dersom sikkerheten ikke blir tatt på alvor til enhver tid.

Serit har konsulenter med høy kompetanse og lang erfaring innen IT-sikkerhet, og kan hjelpe deg med å designe, implementere, overvåke og/eller drifte sikkerhetsløsningen.

Vi hjelper deg med å velge en sikkerhetsløsning som passer best for akkurat din virksomhet og dine ansatte. Ta ansvar for personvernet i dag, kontakt Serit for sikkerhetsløsninger tilpasset din bedrift.