Nettverket er i dag en av de viktigste verktøyene for at en virksomhet skal kunne fungere effektivt, og alle virksomheter er avhengig av et sikkert og oppdatert nettverksmiljø.

Serit er en profesjonell og kompetent samarbeidspartner for bedrifter som ønsker et nettverk som tilfredsstiller morgendagens krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Våre konsulenter har lang erfaring og meget god kunnskap innenfor WAN og trådløs kommunikasjon og vet hva som belaster nettverket.

Nettverksanalyser avdekker risiko og svakheter

Vi kan gjennomføre en nettverksanalyse i bedriften, der du får dokumentert eventuelle risiko og svakheter i nettverksinfrastrukturen. Dokumentasjonen kan brukes for å planlegge tiltak for å nå høyere tilgjengelighet og sikkerhet og vil gi et godt grunnlag for å budsjettere eventuelle investeringer som er nødvendig for at nettverket skal fungere tilfredsstillende.

Serit designer og leverer løsninger innen nettverk

Serit designer og leverer komplette løsninger innenfor server og lagring, virtualisering, nettverk, backup og restore samt nødvendige sikkerhetsløsninger for å beskytte virksomhetens informasjons- og IT-systemer.

For at du skal være sikker på at vi alltid leverer den beste løsningen for bedriften din, samarbeider vi tett med de fremste leverandørene på markedet og kan levere prisgunstige løsninger.

Kontakt Serit i dag dersom du ønsker sikre nettverksløsninger.