Serit sikrer oppetid av datautstyr for Call-It AS.

Call It AS er en landsdekkende servicetorg tjeneste tilpasset både privat- og bedriftsmarkedet. Servicetorget driftes 365 dager i året, og de er derfor avhengig av en pålitelig leverandør og drifter av datautstyr.

«Serit IT Partner Helgeland sikrer oppetid av den landsdekkende teksttelefonen med leveranse av datautstyr og hjelp til daglig drift».

Rita Granmo, Daglig Leder, juni 2017.